Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

El joc dramàtic: expressió, emocions i creativitat

Curs tancat

Escola d'estiu 2023
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Català
 • Durada
  30 h
 • Data d'inici
  10 de juliol del 2023
 • Horari

  De dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h

 • Places
  20
 • Localització

  Blanquerna-URL - Carrer del Císter, 34. 08022 Barcelona

Aquest curs parteix de la idea d’entendre el món del teatre com un joc, com un joc de paraules, d’imaginació, d’emocions, de sentiments, de consciència del propi cos...

L’objectiu principal és facilitar a l’educador eines per ajudar a l’infant a que es pugui conèixer millor i sàpiga utilitzar el seu instrument (ment, cos, veu) en qualsevol situació que se li pugui plantejar. A més, també es pretén aconseguir que el docent acompanyi a l’infant a vivenciar i descobrir la màgia de les arts escèniques a partir de les sensacions, de les emocions i del joc, tant en l’àmbit personal com grupal. Es proposa el curs com una guia oberta, com un treball que pugui servir de base a la tasca portada a terme pels docents.

Les activitats que es plantegen, adaptables al grup de participants al curs, es centraran a tractar l’etapa pedagògica del procés teatral. Per tant, tots els jocs proposats fomentaran el treball de la improvisació i la dramatització a partir de l’entrenament del procés actoral i dels elements del joc dramàtic.

Objectius

Estimular en l’alumnat l’expressivitat emocional, l’expressió corporal, l’adquisició de tècniques de relaxació a partir del joc.

Facilitar i potenciar el procés creatiu per manifestar sentiments i pensaments en un marc de confiança, respecte i seguretat.

Acostar-nos al món teatral a partir de diferents propostes lúdiques i vivencials fomentant la creativitat, l'espontaneïtat i la imaginació.

Reforçar i incentivar l’autonomia, l’autoestima i la integració grupal.

Docent

Gemma Paus Benzal. Mestra d'Educació Infantil i primària. Formació en Interpretació Teatral i Clown. Postgrau en Teatre i Educació. Màster en Ecologia Emocional. Facilitadora del Joc Corporal Expressiu; Coach lúdic. Tallerista de Teatre i Expressió de diversos projectes infantils. Formadora de formadors.

Metodologia

Realització de diferents jocs i dinàmiques d’expressió corporal i emocional, de relaxament i potenciació dels sentits amb músiques adequades i estratègiques per endinsar-nos en el món del teatre. El joc, la interrelació, l’ intercanvi d’idees, el factor sorpresa, les pròpies sensacions, la posta en comú i la pràctica, són el fil conductor d’aquest taller.

Es realitzarà tot a partir de la pràctica tant a nivell individual com en grup. Els exercicis serviran per desinhibir, per desbloquejar i per expressar-nos, així com introduir-nos en la tècnica actoral. L’estructura base de cada sessió es pot concretar en les parts següents:

 • Posada en marxa
 • Expressió- comunicació
 • Relaxació
 • Retroacció

Les diferents propostes lúdiques i dinàmiques vivenciades pels mateixos participants s'aniran alternant amb exercicis de relaxació, visionat de curts sobre els conceptes treballats, debats i intercanvi de vivències i experiències teatrals d'infants en l'entorn escolar, propostes a partir de diferents materials ("objectes màgics", contes, músiques...). Tot plegat respectant el ritme i necessitats dels participants al llarg del curs.

Amb el suport del Departament d'Educació

Mòdul 1: Educació emocional. Expressió corporal (mímica, gest i moviment):

 • Esquema corporal: funció de cadascuna de les parts del cos en la comunicació
 • Concentració, desinhibició i sensibilització
 • Relaxació i distensió
 • Principis bàsics de la comunicació no verbal
 • L’expressió d’emocions i estats d’ànim
 • Postures, equilibri i moviment
 • La relació i la comunicació interpersonals: desenvolupament grupal
 • Els objectes com a suports i desencadenants de l’acció
 • Les iconografies o llenguatge de les postures
 • La vivència rítmica
 • Els elements del moviment expressiu

Mòdul 2: Educació emocional

 • Identificació de les emocions i dels sentiments propis i dels altres (empatia)
 • Autogestió de les emocions i sentiments propis
 • Valoració de l'esforç i la motivació

Mòdul 3: La creativitat com a procés de creixement.

 • Els elements de l’esquema dramàtic (personatge; conflicte, espai, temps, argument, tema) com a desencadenants de la dramatització
 • Els processos de dramatització: procés individual/ procés col·lectiu
 • El discurs teatral, sistemes amb referència a l’actor:
 1. El text pronunciat: la paraula o text literari, la dicció o interpretació oral del text
 2. Aparences externes de l’actor: maquillatge, vestuari
 • Sistemes externs de l’actor: L’espai teatral i les seves formes; l’espai escènic: decorats, objectes i accessoris; l’espai tècnic: música

Mòdul 4: Aprenentatge cooperatiu

 • Inclusió
 • Autonomia
 • Autoestima
 • Actitud de sensibilitat, respecte i tolerància envers els altres i la seva diversitat

Altres informacions

 • Segons l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, aquest curs es considera formació permanent del professorat no universitari.
 • Per obtenir el certificat corresponent cal fer totes les activitats en línia proposades.
 • Només es retornarà l’import de la inscripció en cas d’anul·lació dels cursos per part de l’organització.
 • Per a la realització dels cursos caldrà un mínim de 10 persones.
 • La preinscripció i/o la matrícula podran quedar obertes fins al termini indicat o fins que se n'exhaureixin les places disponibles.
 • Els estudiants de la FPCEE Blanquerna podran demanar el reconeixement de crèdits. Demaneu-ne més informació a la Secretaria de l’Escola d’Estiu.
 • Un cop feta la matrícula al curs, no es permetrà cap canvi. És responsabilitat de l'inscrit fer-la correctament.

Inscripció al curs

La inscripció es podrà realitzar des del 20 de març i fins al 25 de juny de 2023 a través de l'enllaç que trobareu a l'angle dret de la pàgina.

Si no tens usuari Blanquerna, l'hauràs de crear clicant sobre l'opció "no tinc usuari" i registrant-te abans de seguir endavant amb el procés d'inscripció. Si tens qualsevol dubte sobre com fer el procés de registre o de matrícula, pots consultar la següent guia de matrícula.

85 €
30 h (presencial)

Anul·lació de cursos

La Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de matriculacions necessàries.

Amb el finançament de la Generalitat de Catalunya

logo

Excel·lència és futur