Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Màster en Ortopèdia Avançada

Ortopèdia capçalera
 • Modalitat
  Semipresencial
 • Idiomes
  Castellà
 • Durada
  1 any i mig acadèmic
 • Crèdits
  90
 • Data d'inici
  Setembre de 2025
 • Places
  30
 • Localització

  Blanquerna-URL - Av. del Cardenal Vidal i Barraquer, 15. 08035 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Ciències de la Salut

A qui va dirigit?

El màster de formació permanent en Ortopèdia Avançada es dirigeix als titulats en Farmàcia, Fisioteràpia, Podologia, Medicina, Infermeria i altres titulacions universitàries en ciències de la salut.

Amplia la teva formació

L'ortopèdia és una professió sanitària molt àmplia, ja que engloba el tractament de moltes patologies en totes les etapes de la vida, des del naixement fins a la tercera edat.

Els tractaments poden ser estàndards, adaptats o a mida, per cobrir: afeccions circulatòries, prevenció de danys per pressió, tractaments ortètics tant d'extremitat superior, inferior com de columna vertebral, protètica parcial o total d'extremitat superior i inferior, calçat especial i ajudes tècniques.

És un sector que ha anat creixent i creant noves línies ortètiques i preventives, tant en l’àmbit esportiu com laboral. També ha pres un paper rellevant el desenvolupament dels dissenys actuals amb la incorporació de nous materials ortopèdics.

El programa preveu una formació específica en els camps de l’anatomia, la biomecànica i la patologia, així com en els abordatges ortopèdics que hi estan associats. El vessant pràctic del màster es du a terme a partir de diferents tallers de fabricació i adaptació d’ortesis, pròtesis i ajudes tècniques, amb l’ús de les tecnologies punteres en aquest sector.

Desenvolupament: Aquest és l'únic màster d'ortopèdia semipresencial, a Espanya, amb una acreditació de 90 ECTS, cosa que permet a l'alumne/a desenvolupar-se completament en tots els àmbits de l'ortopèdia.

Formació tècnica: el màster prioritza la formació tècnica dedicant totalment la presencialitat al desenvolupament de les matèries pròpies de l'ortopèdia.

Càrrega pràctica: gràcies a un quadre de professors amb àmplia experiència en el camp de l'ortopèdia, el màster té una gran càrrega pràctica tant al taller de fabricació, com en l'exploració i valoració del pacient, en la presa de mesures mitjançant l'ús d'últimes tecnologies, i en l'adaptació de tota mena d'ortesis i ajudes tècniques.

Autonomia: el màster està estructurat en blocs que, d'una manera progressiva, permetran a l'alumne/a desenvolupar el seu creixement de forma organitzada i que s'ajusti a les seves capacitats oferint més autonomia en el procés d'aprenentatge.

Polivalència: els diferents mòduls permeten a l'alumne/a aprofundir en matèries genèriques que van des de l'anatomia i fisiologia fins a la biomecànica passant per la patologia i acabant pels diferents tractaments ortèsics. Aquest màster capacita l'alumne/a per tramitar l'alta com a fabricant de productes ortopèdics a mida en totes les comunitats autònomes.

Bàsiques:

 • Tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Genèriques:

 • Saber analitzar, organitzar i planificar les activitats pròpies de l'àmbit professional.
 • Demostrar capacitat i flexibilitat per a la resolució de problemes i presa de decisions efectiva en el camp de treball.
 • Saber avaluar, seleccionar i extreure conclusions de la literatura científica relativa al camp d'estudi.
 • Desenvolupar habilitats d'autoaprenentatge i pensament crític en el seu camp de treball.
 • Demostrar la capacitat de treball en equip tant en l'àmbit interdisciplinari com en un context internacional mitjançant la comunicació oral o escrita en diferents idiomes.
 • Demostrar habilitats en les relacions interpersonals des de l'atenció fins a la diversitat i multiculturalitat mitjançant el compromís ètic en la pràctica professional.
 • Demostrar capacitat de generar i liderar idees innovadores en l’entorn professional.
 • Demostrar habilitat de gestió de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) aplicades en el seu entorn professional.
 • Conèixer els principis bàsics de la metodologia de la recerca clínica, la seva aplicabilitat, interpretació i maneig de resultats per al desenvolupament de projectes d'investigació en l'àmbit de l’entorn professional.
 • Demostrar autonomia per formular, planificar, dissenyar i desenvolupar projectes científics o tecnològics en l’àmbit professional per a una millora en la seva àrea d'especialitat.

Específiques:

 • Tenir coneixements avançats en anatomia i biomecànica, tant en l'àmbit teòric com en exploració, per poder analitzar les patologies i les adaptacions en ortopèdia.
 • Tenir coneixements avançats sobre les patologies en el cos humà que necessiten tractament ortoprotètic.
 • Ser capaç d'interpretar les prescripcions mèdiques, sol·licituds de tractament i consells dels pacients que seran tractats per l'ortopedista.
 • Ser capaç de dominar la presa de mesures sobre el cos humà, incloent-hi els sistemes tradicionals i les últimes tecnologies, per a totes aquelles ortesis i pròtesis que necessitin en ortopèdia.
 • Tenir els coneixements avançats per dissenyar, executar, dirigir i coordinar, la fabricació a mida dels productes de fabricació pròpia i aquells desenvolupats per productors externs.
 • Tenir els coneixements suficients de totes les legislacions i normatives que afecten l'ortopèdia en l'àmbit nacional i autonòmic.
 • Tenir els coneixements necessaris per crear una ortopèdia com a empresa, tant a escala tècnica com de gestió.
 • Ser capaç i tenir els coneixements suficients en els camps de la bioètica i la metodologia de la investigació, per poder iniciar-se en el camp de la investigació en ortopèdia.
 • Tenir coneixements avançats en el camp de les ajudes tècniques i solucions necessàries per al pacient amb diversitat funcional, limitacions en l'activitat o restriccions en la participació.

Per què he d'escollir aquest màster?

Únic màster en Ortopèdia semipresencial. Els 90 crèdits permeten una formació completa, tant en el vessant teòric com en el pràctic, i capacita l’alumne/a per tramitar l’alta com a fabricant de productes ortopèdics a mida.

Pràctica

Formació amb vessant pràctica propera a la realitat professional de l’ortopèdia i les necessitats del sector. Permeten tecnificar-se en ortopèdies i en l’àmbit d’empreses referents del sector.

Tècnica

Formació tècnica que dedica totalment la presencialitat al desenvolupament de les matèries pròpies de l’ortopèdia

Professorat

Professors amb àmplia experiència en el camp de l’ortopèdia; gran càrrega pràctica tant al taller de fabricació, en exploració i valoració del pacient com en presa de mides amb ús d’últimes tecnologies i adaptació d’ortesis i ajudes tècniques

Notícies

Informació acadèmica

alumnes en grup a classe FCS

Pla d'estudis

MÒDUL 1. Introducció a l'ortopèdia (7 ECTS)

-Introducció a l'ortopèdia i el cos humà

-Estructura, prevenció i lesions de la pell

-Investigació i Bioètica

MÒDUL 2: Ortopèdia de l'Extremitat inferior (12 ECTS)

-Anatomia, biomecànica i patologia de l'extremitat inferior

-Ortesi d'extremitat inferior

-Adaptació i presa de mesures

MÒDUL 3: Peu (12 ECTS)

-Anatomia, biomecànica i ortèsica del peu

-Exploració, valoració i presa de mesures del peu

-Calçat i ortesi del peu

MÒDUL 4: taller de fabricació de plantilles i ortesis del peu (7 ECTS) .

-Taller de plantilles .

-Fabricació i adaptació ortesis del peu i silicones

MÒDUL 5: Ortopèdia de l'Extremitat superior (7 ECTS)

-Anatomia, biomecànica i patologia de l'extremitat superior

-Ortesi d'extremitat superior

-Adaptació i presa de mesures

-Presa de mesures en 3D

MÒDUL 6: Ortopèdia de la Columna vertebral i el crani (8 ECTS)

-Anatomia, biomecànica i patologia de columna

-Òrtesi de columna i crani

-Exploració, valoració de la columna

-Adaptació d'ortesis i presa de mesures

MÒDUL 7: Ortopedia clínica y ayudas técnicas (9 ECTS)

-Protèsica de l'extremitat inferior i superior

-Ajudes tècniques

-RCP

-Òrtesi per a patologia de mama, vascular, abdominal i degenerativa

-Materials en ortopèdia, esport i farmaciola

MÒDUL 8: Valoració integral del pacient i generalitats . (11 ECTS) .

-Recuperació funcional i valoració.

-Patologia de mama, vascular, abdominal i degenerativa.

-Òrtesi per a patologia de mama, vascular, abdominal i degenerativa

-Materials en ortopèdia, esport i farmaciola

-Dissecció anatòmica

MÒDUL 9: Gestió . (4 ECTS)

-Legislació, gestió i màrqueting de l'ortopèdia

MÒDUL 10 : Pràctiques externes . ( 8 ECTS ) .

-Pràctiques externes

MÒDUL 11 : TREBALL FINAL MÀSTER ( 5 ECTS ) .

-TFM

Pràctiques

Dins del programa de formació, es preveu la realització de pràctiques externes que permeten a l'alumne tecnificar-se, tant en ortopèdies en funcionament com en l'àmbit de l'empreses referents del sector.

Presa de mesures i valoració del pacient amb últimes tecnologies

Confecció d'ortesis i adaptació a mesura

Atenció al punt de venda

Tecnificació en empreses i tallers de fabricació

Treball de final de màster

El treball de final de màster (TFM) consisteix en la realització, la presentació i la defensa d’un projecte individual en el qual hi ha d'haver elements d’investigació o d’aplicació assistencial o industrial, innovadors, representant una aproximació a la pràctica professional.

El treball a desenvolupar ha d’estar prèviament definit com un projecte en el qual es detalli el tema que s'ha d'estudiar, la rellevància que ha de tenir, els objectius plantejats i la metodologia que cal utilitzar.

Dues possibilitats de treball final de màster:

 • Confecció d'un pla de viabilitat per la creació d'un negoci d'ortopèdia.
 • Portar a terme una investigació en el camp de l'ortopèdia.

Generació de manera progresiva amb tutories i assesorament durant tot el curs.

Entregues parcials amb correccions al llarg del curs. Tutories presencials o amb videoconferència.

Google Meet o presencialment.

Avaluació per part del/de la tutor/a i defensa davant d'un tribunal.

Projecció professional del màster

Radiografia feta a la FCS

Titular o director d'un negoci d'ortopèdia

Grup de Recerca en Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Assessor d'empreses del sector de l'ortopèdia

Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei de l'alumnat

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la Facultat

Professorat

Manel Caraben. Ortopeda. Professor en cursos, màsters i postgraus en col·legis oficials de farmacèutics d‘Espanya i diferents universitats.

Aida Noé. Farmacèutica. Màster en Ortopèdia. Professora en diversos cursos d’ortopèdia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia (COFBI). Cotitular d’oficina de Farmàcia a Sant Carles de la Ràpita. Directora tècnica d’establiment d’ortopèdia a Sant Carles de la Ràpita.

Ferran Oller. Farmacèutic. Ortopèdia, màster Ortopèdia, Ortopèdia barcelona Professor en diversos cursos d’ortopèdia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia (COFBI). Cotitular d’oficina de farmàcia a Barcelona. Director tècnic d’establiment d’ortopèdia a Barcelona.

Lluís Grau. Fisioterapeuta. Màster en Osteopatia. Postgrau en Ortopèdia. Director tècnic d’establiment d’ortopèdia a Lloret de Mar.

Gabriel Claver. Farmacèutic. Màster en Ortopèdia. Farmacèutic adjunt d’oficina de farmàcia a Bizkaia. Director tècnic d’establiment d’ortopèdia a Bizkaia.

Isabel Altemir. Farmacèutica. Màster en Ortopèdia. Cotitular d’oficina de farmàcia a Osca. Directora tècnica d’establiment d’ortopèdia a Osca.

Julià Sol. Arquitecte. Postgrau en Disseny d’Interiors. Postgrau en Rehabilitació.

Anna Lafont, PhD. Metgessa. Reumatòloga a l'Hospital de Mataró.

Joan Enric Torra, PhD. Infermer. Màster en Gestió i Recerca en Ferides Cròniques. Professor de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL (FCS Blanquerna-URL).

Salvador Cassany. Farmacèutic. Cap del Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris de la Generalitat de Catalunya.

Alesander Badiola, PhD. Fisioterapeuta. Doctor en Fisioteràpia. Màster en Fisioteràpia. Professor de la FCS Blanquerna-URL.

Sergi Villanueva. Fisioterapeuta. Osteòpata C.O. Màster en Fisioteràpia. Professor de Blanquerna-URL.

Alex Merí. Fisioterapeuta. Anatomista. Tècnic ortopeda. Màster en Fisioteràpia. Professor de la FCS Blanquerna-URL.

Xavier Cardona. Metge. Antropòleg. Professor de la FCS Blanquerna-URL.

Raimón Milà, PhD. Acreditació Lector per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Professor de la FCS Blanquerna-URL..

Olga Canet, PhD. Infermera. Professora de la FCS Blanquerna-URL..

Carles Salvadó, MsC. Graduat en Fisioteràpia, Màster Oficial en Gestió i Prevenció de Riscos en la Comunitat.

Leopoldo Fernández. Llicenciat en Farmàcia per la UNAV. Tècnic ortopeda. Director tècnic de EMO.

Eugeni Gonzalo. Llicenciat en Medicina. Traumatòleg.

Iván Hernáez. Graduat en Educació Social. Expert en la Valoració Integral i l'atenció Domiciliària per a la cura digna de la persona atesa.

Anna Caraben. Llicenciada en Biomedicina UCV. Doctora en Biomedicina per la UB.

Oscar Arboles. Llicenciat en Economia. Director general Vermeiren Ibérica.

Miren Gallastegui. Llicenciada en Farmàcia per la UPV. Màster en Ortopèdia per la UCLM. Titular de farmàcia comunitària.

Elena Schöder. Llicenciada en Farmàcia per la UB. Màster en Ortopèdia per la UCLM. Titular de farmàcia comunitària.

María Cosp. Llicenciada en Farmàcia per la UB. Titular de farmàcia comunitària.

Nuria Borrell. Diplomada en Infermería per la UB. Directora OWINGS.

Anna Gil. Llicenciada en Farmàcia per la UB. Màster en Ortopèdia per la URL.

Ernesto Herrera. Professor de la FCS Blanquerna. Graduat en Fisioteràpia. Doctor per la Universitat Internacional de Catalunya.

Professorat

Procés de sol·licitud

Per accedir a l’ensenyament de màsters i diplomes d’especialització universitària cal tenir un títol universitari oficial espanyol o d’un altre país de l’Espai Europeu d’Educació Superior. També hi podran accedir les persones que tinguin un títol de sistemes educatius de fora de l’Espai Europeu d’Educació Superior, sense necessitat d’homologar-lo, sempre que el nivell de formació sigui equivalent al d’un títol oficial espanyol i que el títol doni accés als estudis de postgrau al país d’origen. L’admissió, però, no implica, en cap cas, l’homologació del títol ni cap altra mena de reconeixement més enllà de poder accedir als estudis de màsters i postgraus propis.

Així mateix, hi ha la possibilitat que hi puguin accedir persones no titulades que, per raó de la seva trajectòria professional o personal, es considera que tenen la capacitat per seguir els cursos. En aquests casos, el títol que obtindran serà d’extensió universitària.

El procés de sol·licitud de plaça té dues parts:

La preinscripció

La matrícula

Preinscripció

La preinscripció es fa en línia (accedint a Preinscripció | Blanquerna o a través de l'opció de preinscripció de cada titulació). També es pot fer presencialment a la Facultat.

Durant el procés, el candidat/a haurà de lliurar la documentació sol·licitada:

 • DNI, passaport o NIE.
 • Fotocòpia compulsada del títol que dona accés al curs o del resguard de sol·licitud.
 • Còpia de l'expedient acadèmic oficial amb la qualificació de les assignatures cursades i la nota mitjana de la titulació d'accés.
 • Alumnat amb estudis d’accés cursats fora d’Espanya: certificat expedit per l’òrgan competent (universitat, ambaixada, consolat) acreditant que els estudis d’accés faculten per a l’accés als estudis de màster o postgrau al país d’expedició. Si l’estudiant prové d’una universitat estrangera, haurà d’aportar el sistema de qualificació de la universitat d’origen i també la documentació anterior amb els requisits de traducció i legalització establerts en la normativa vigent.
 • Pagament de 100 € en concepte de drets de preinscripció. Només es retornarà l'import de la sol·licitud en cas d'anul·lació del curs per part del centre. L'import es retornarà durant el curs en què s'ha fet la preinscripció, prèvia presentació del resguard corresponent. El pagament es fa amb targeta de crèdit o de dèbit mitjançant un procés segur i confidencial.

Un cop feta la preinscripció, es valorarà la documentació i s'informarà l'estudiant sobre el resultat i què ha de fer per matricular-s'hi, si escau.

Matrícula

La matrícula és el tràmit definitiu per a accedir al màster o postgrau. En el comunicat d’admissió s’informarà cada estudiant de la data de matrícula. La formalització de la matrícula, amb el pagament de l’import corresponent, comporta l’obtenció definitiva de la plaça. Si l’estudiant abandona el curs, no se li retornarà en cap cas l’import de la matrícula. La Facultat es reserva el dret a anul·lar aquells cursos que no arribin al nombre mínim de matrícules necessàries. En aquest cas, l'import satisfet en concepte de matrícula es retornarà íntegrament.

Documentació que caldrà aportar:

 • Fotocòpia compulsada del resguard del títol o fotocòpia compulsada del títol dels estudis universitaris cursats.
 • Certificació acadèmica oficial (relació d’assignatures cursades amb la seva qualificació).
 • Número de compte corrent per a la domiciliació bancària en cas de pagament fraccionat.

En el moment de la matrícula, l'estudiant disposarà dels dos dies laborables següents per fer-ne efectiu l'import, mitjançant pagament per transferència, targeta de crèdit o codi de barres. El pagament dels estudis es pot fer sencer, o de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès, mitjançant domiciliació bancària.

Si s’opta pel fraccionament, l’estudiant haurà de fer efectiu el 33,3 % el cost total dels crèdits matriculats durant els dos dies laborables següents a la formalització de la matrícula, mitjançant la forma de pagament que hagi triat; aquest pagament no pot ser domiciliat. El 66,4 % restant es reparteix en dues mensualitats, al gener i al març, mitjançant domiciliació bancària que caldrà aportar en el moment de la matrícula.

Els alumni de la Facultat tenen un 15 % de descompte en el preu de la matrícula (descompte no acumulable). Les matrícules d’honor obtingudes el quart curs de grau no són bonificables en els màsters propis i postgraus. Els preus s’actualitzen cada curs acadèmic. Un cop formalitzada la matrícula, no es retornarà l’import abonat en cap cas.​

Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d'ensenyament entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment en què s'efectua el pagament. El pagament inclou l'assegurança corresponent i, per als menors de vint-i-vuit anys, l'assegurança escolar obligatòria. Si es renuncia a la plaça, es perdrà íntegrament qualsevol quantitat ja abonada.

L’estudiant accepta les normes d’ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna. Les dades personals de l'estudiant seran incloses en un fitxer automatizat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució.

D'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l'estudiant té el dret d'accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s'indiqui quin dret vol exercir.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment de fer la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l'estudiant el pot consultar sempre que vulgui a la seva intranet.

Alumnat estranger

La Facultat es reserva el dret de sol·licitar a les persones candidates amb titulacions fora de l’EES una carta de la seva universitat, ambaixada o consolat que acrediti que els seus estudis el/la faculten a poder cursar un màster o postgrau.

És responsabilitat de l'estudiant tenir tota la documentació oficial per a la seva estada a Espanya mentre cursi estudis a la Facultat. Les persones sol·licitants podran demanar un document de preadmissió annex al resguard de preinscripció per iniciar els tràmits necessaris per a l'obtenció de visats, beques o qualsevol altre tràmit. Aquest document no garanteix en cap cas la plaça si no es compleixen tots els requisits d'accés i admissió. Un cop la persona sol·licitant hagi estat admesa i hagi formalitzat la matrícula, podrà sol·licitar, si vol, una carta d'admissió a Secretaria Acadèmica (caldrà abonar les taxes corresponents).

Contacta amb nosaltres

Per a més informació, contacta amb el departament de futurs estudiants a [email protected].
[email protected]

Curs 2022-23

Sol·licitud de plaça: 100 € en concepte de drets de preinscripció. En cas de no ser admès/esa o per anul·lació del postgrau per part de la Facultat de Ciències de la Salut-Blanquerna, l’import es retornarà durant el curs en què s’ha fet la preinscripció, prèvia presentació del resguard corresponent.

Preu

Preu del crèdit
95 €
Preu total
8.550 €

Forma de pagament

La matrícula es fracciona en tres pagaments:

- Pagament inicial: 34% en el moment de formalitzar la matrícula.
- Gener: 33%
- Març: 33%

Facultat de Ciències de la Salut FCS

Beques i ajuts Blanquerna

logo

Excel·lència és futur