Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Diploma d'especialització universitària en Fisioteràpia Oncològica

Preinscripció oberta

Onco capçalera
 • Modalitat
  Semipresencial
 • Idiomes
  Castellà
 • Durada
  1 curs acadèmic
 • Crèdits
  36
 • Data d'inici
  5 d’octubre del 2024
 • Horari

  Horaris:

  Classes sincròniques: 9.00h-13.00h

  La setmana del 9 al 13 de Juny, Setmana de pràctiques presencials. De 9.00h a 19.00h.

 • Facultat

  Facultat de Ciències de la Salut

A qui va dirigit

El diploma d'especialització universitària en Fisioteràpia Oncològica s'adreça a fisioterapeutes titulats amb interès per la fisioteràpia oncohematològica i de cures pal·liatives.

La fisioteràpia oncològica és una nova especialitat que té com a finalitat prevenir, tractar i/o resoldre les seqüeles que el procés i el tractament oncològic (cirurgia, quimioteràpia, radioteràpia, hormonoteràpia), puguin generar en un pacient, mitjançant tècniques de fisioteràpia adaptades i especialitzades a la fisiopatologia tumoral.

Raons per escollir l'Especialització Universitària en Fisioteràpia Oncològica

Necessitat del pacient oncològic de millorar les seqüeles físiques

Donar qualitat de vida als pacients amb càncer

Diploma que capacita per tractar amb fisioteràpia oncològica qualsevol tipus de càncer

Necessitat de formació especialitzada per tractar al pacient amb càncer

Notícies

El diploma d'especialització universitària en Fisioteràpia Oncològica està fonamentat en les evidències més rellevants, contemplant tots els aspectes de la fisioteràpia oncohematològica i de cures pal·liatives. A més a més, compta amb els millors especialistes del país i persegueix un nou model terapèutic i d'intervenció on el pacient és el protagonista del tractament.

Informació acadèmica

alumnes en grup a classe FCS

Calendari

Podeu descarregar el calendari al següent enllaç, Calendari detallat 2024-2025 (pdf)

Pla d’estudis

 • Bases d'oncologia: bases cel·lulars i moleculars de el càncer
 • Introducció a fisioteràpia oncològica: bases d'oncologia aplicades a fisioteràpia
 • Pràctica clínica basada en l'evidència
 • Agents físics en oncologia

 • Càncer de mama: tractament medicoquirúrgic, avaluació i tractament en fisioteràpia oncològica
 • Càncer uroginecològic: tractament medicoquirúrgic, avaluació i tractament en fisioteràpia oncològica
 • Tumors toràcics: tractament medicoquirúrgic, avaluació i tractament en fisioteràpia oncològica
 • Tumors abdominals: tractament medicoquirúrgic, avaluació i tractament en fisioteràpia oncològica

 • Tumors de cap i coll: tractament medicoquirúrgic, avaluació i tractament en fisioteràpia oncològica
 • Tumors ossis i de parts blandes:: tractament medicoquirúrgic, avaluació i tractament en fisioteràpia oncològica
 • Tumors de l'SNC:: tractament medicoquirúrgic, avaluació i tractament en fisioteràpia oncològica

 • Oncohematologia en pacients adults: tractament medicoquirúrgic, avaluació i tractament en fisioteràpia oncològica
 • Fisioteràpia en oncohematologia en pacients pediàtrics
 • Oncopediatria: bases cel·lulars i moleculars. Tipus de càncer més freqüents. Bases aplicades a fisioteràpia oncològica
 • Protocols de tractament específics per a nens amb càncer

 • Base de les Cures Pal·liatives
 • Abordatge multidisciplinar. Figura de l'fisioterapeuta
 • Maneig de el dolor

 • Bases de l'exercici terapèutic
 • Avaluació de la condició física de l'pacient oncològic
 • Metodologia de l'entrenament físic terapèutic
 • Teràpia manual en pacients amb càncer

 • Nutrició en el pacient oncològic
 • Psicooncologia
 • Bioètica en el pacient oncològic

 • Pràctiques en aula: mama, uroginecológicos, cap i coll, tumors ossis i parts blandes, toràcics, abdominals, SNC
 • Pràctiques amb pacients reals

Projecció professional

Especialitzar-se en el tractament fisioterapèutic del pacient amb càncer.

fcs stock

Centres especilitzats en fisioteràpia oncològica i centres d'atenció multidisciplinar

fcs stock

Creació d'unitats de fisioteràpia oncològica en centres públics i privats

Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Direcció i professorat

Direcció

 • Reme Ruiz Miñarro. Fisioterapeuta. Responsable Unitat Fisioteràpia Oncològica, Patologia Vascular i Lipedema . Clínica Salut i Esport. Fisioterapeuta Oncològica i Limfoterapeuta. Professora Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna. Universitat Ramon Llull
 • Raquel Pérez García. Fisioterapeuta. Coordinadora Programes Fisioteràpia Oncològica a l'AECC (Associació Espanyola Contra el Càncer) Tenerife. Fisioterapeuta Oncològica de de Cures Pal·liatives. Professora Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna. Universitat Ramon Llull.

Professorat

 • Marta Anguera Salvatierra, PhD. Dietista, Nutricionista i Infermera. Directora Centre Qinesia. Dietista, nutricionista i infermera. Professora Grau Nutrición Humana i Dietética Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
 • Xavier Bonfill Cosp, PhD. Doctor en Medicina especialista en Oncologia Mèdica. Director Servei Epidemiologia Clínica i Salut Púnlica de l' Hospital Santa Creu i Sant Pau. Director del Centre Cochrane Iberoamericà. Oncologia Mèdica.
 • Xavier Cardona Iguacen, PhD. Metge. Comitè Etica Serveis Socials Catalunya. Bioètica. Professor Bioètica Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
 • Erika Cyrus Barker, PhD. Fisioterapeuta. Vicedecana Universidad Santa Paula. Costa Rica. Fisioterapeuta oncològica.
 • Carolina García Cabeza. Fisioterapeuta i infermera. Fisioterapeuta en el Instituto Catalá de Oncología (ICO). Cures pal·liatives.
 • Ariadna González. Psicòloga clínica. Centre Privat de Psicologia Ariadna González. Psicooncòloga.
 • Elicio Hernández Xume, PhD. Fisioterapeuta. Professor Universitat La Laguna (Tenerife). Osteopatia i Teràpia Manual.
 • Francisco Martín Orive, PhD. Fisioterapeuta. Professor Universitat Ramon Llull. Exercici Físic Terapèutic. Professora Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
 • Antoni Morral Fernámdez, PhD. Fisioterapeuta, Infermer i Antropóleg. Responsable Clínica Salut i Esport. Dolor. Professor Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
 • Raquel Pérez García. Fisioterapeuta. Coordinadora Programes Fisioteràpia Oncològica a l'AECC (Associació Espanyola Contra el Càncer) Tenerife. Fisioterapeuta Oncològica de de Cures Pal·liatives. Professora Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
 • Juan Manuel Rangone. Metge. Cirurgià Hospital Churruca-Visca (Buenos Aires). Cirurgia Cap i Coll.
 • Yolanda Robledo Do Nascimiento, PhD. Fisioterapeuta. Fisioterapeuta a l' Hospital Universitari de Henares. Docent de la Universitat Europea de Madrid. Fisioterapeuta Oncològica i Limfoterapeuta.
 • Alba Rosa Díaz. Metge Oncòleg. Metge oncòleg a Hospital Universitari Nostra Senyora de la Candelera (HUNSC) (Tenerife). Oncología Mèdica.
 • Virginia Ruiz Martín, PhD. Metge especia llista en Oncologia Radioteràpica. Radioncòloga a Hospital Universitari de Burgos. Medical Observer al Mamorial Sloan Kettering Cancer Center. Radioncòloga.
 • Denys Santa Marina van Oudheusden. Fisioterapeuta. Fisioterapeuta pediàtric en hospital Vall d ́Hebrón. Docent a l'EU Gimbernat. Fisioterapeuta pediátric.
 • Jordi Sierra i Gil, PhD. Metge. Director Servei Hematologia de l' Hospital Santa Creu i Sant Pau. Hematología.
 • Nadina Toledo Sanchez. Fisioterapeuta. Fisioterapeuta Clínica Salut i Esport. Fisioeterapeuta oncològica i limfoteraeputa.
 • Jordi Vilaró Casamitjana, PhD. Fisioterapeuta i Pedagog. Fisioteràpia cardiorespiratòria. Professora Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
 • Christian Villavicencio Cabeza, PhD. Metge. President Fundació Caredoctors. Geriatria i Cures pal·liatives.
 • Inma Vinuesa Suárez. Fisioterapeuta, Professora Universitat de La Laguna. Fisioterapeuta Respiratorí.

Professorat

Procés de sol·licitud

Per accedir a l’ensenyament de màsters i diplomes d’especialització universitària cal tenir un títol universitari oficial espanyol o d’un altre país de l’Espai Europeu d’Educació Superior. També hi podran accedir les persones que tinguin un títol de sistemes educatius de fora de l’Espai Europeu d’Educació Superior, sense necessitat d’homologar-lo, sempre que el nivell de formació sigui equivalent al d’un títol oficial espanyol i que el títol doni accés als estudis de postgrau al país d’origen. L’admissió, però, no implica, en cap cas, l’homologació del títol ni cap altra mena de reconeixement més enllà de poder accedir als estudis de màsters i postgraus propis.

Així mateix, hi ha la possibilitat que hi puguin accedir persones no titulades que, per raó de la seva trajectòria professional o personal, es considera que tenen la capacitat per seguir els cursos. En aquests casos, el títol que obtindran serà d’extensió universitària.

El procés de sol·licitud de plaça té dues parts:

La preinscripció

La matrícula

Preinscripció

La preinscripció es fa en línia (accedint a Preinscripció | Blanquerna o a través de l'opció de preinscripció de cada titulació). També es pot fer presencialment a la Facultat.

Durant el procés, el candidat/a haurà de lliurar la documentació sol·licitada:

 • DNI, passaport o NIE.
 • Fotocòpia compulsada del títol que dona accés al curs o del resguard de sol·licitud.
 • Còpia de l'expedient acadèmic oficial amb la qualificació de les assignatures cursades i la nota mitjana de la titulació d'accés.
 • Alumnat amb estudis d’accés cursats fora d’Espanya: certificat expedit per l’òrgan competent (universitat, ambaixada, consolat) acreditant que els estudis d’accés faculten per a l’accés als estudis de màster o postgrau al país d’expedició. Si l’estudiant prové d’una universitat estrangera, haurà d’aportar el sistema de qualificació de la universitat d’origen i també la documentació anterior amb els requisits de traducció i legalització establerts en la normativa vigent.
 • Pagament de 100 € en concepte de drets de preinscripció. Només es retornarà l'import de la sol·licitud en cas d'anul·lació del curs per part del centre. L'import es retornarà durant el curs en què s'ha fet la preinscripció, prèvia presentació del resguard corresponent. El pagament es fa amb targeta de crèdit o de dèbit mitjançant un procés segur i confidencial.

Un cop feta la preinscripció, es valorarà la documentació i s'informarà l'estudiant sobre el resultat i què ha de fer per matricular-s'hi, si escau.

Matrícula

La matrícula és el tràmit definitiu per a accedir al màster o postgrau. En el comunicat d’admissió s’informarà cada estudiant de la data de matrícula. La formalització de la matrícula, amb el pagament de l’import corresponent, comporta l’obtenció definitiva de la plaça. Si l’estudiant abandona el curs, no se li retornarà en cap cas l’import de la matrícula. La Facultat es reserva el dret a anul·lar aquells cursos que no arribin al nombre mínim de matrícules necessàries. En aquest cas, l'import satisfet en concepte de matrícula es retornarà íntegrament.

Documentació que caldrà aportar:

 • Fotocòpia compulsada del resguard del títol o fotocòpia compulsada del títol dels estudis universitaris cursats.
 • Certificació acadèmica oficial (relació d’assignatures cursades amb la seva qualificació).
 • Número de compte corrent per a la domiciliació bancària en cas de pagament fraccionat.

En el moment de la matrícula, l'estudiant disposarà dels dos dies laborables següents per fer-ne efectiu l'import, mitjançant pagament per transferència, targeta de crèdit o codi de barres. El pagament dels estudis es pot fer sencer, o de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès, mitjançant domiciliació bancària.

Si s’opta pel fraccionament, l’estudiant haurà de fer efectiu el 33,3 % el cost total dels crèdits matriculats durant els dos dies laborables següents a la formalització de la matrícula, mitjançant la forma de pagament que hagi triat; aquest pagament no pot ser domiciliat. El 66,4 % restant es reparteix en dues mensualitats, al gener i al març, mitjançant domiciliació bancària que caldrà aportar en el moment de la matrícula.

Els alumni de la Facultat tenen un 15 % de descompte en el preu de la matrícula (descompte no acumulable). Les matrícules d’honor obtingudes el quart curs de grau no són bonificables en els màsters propis i postgraus. Els preus s’actualitzen cada curs acadèmic. Un cop formalitzada la matrícula, no es retornarà l’import abonat en cap cas.​

Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d'ensenyament entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment en què s'efectua el pagament. El pagament inclou l'assegurança corresponent i, per als menors de vint-i-vuit anys, l'assegurança escolar obligatòria. Si es renuncia a la plaça, es perdrà íntegrament qualsevol quantitat ja abonada.

L’estudiant accepta les normes d’ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna. Les dades personals de l'estudiant seran incloses en un fitxer automatizat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució.

D'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l'estudiant té el dret d'accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s'indiqui quin dret vol exercir.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment de fer la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l'estudiant el pot consultar sempre que vulgui a la seva intranet.

Alumnat estranger

La Facultat es reserva el dret de sol·licitar a les persones candidates amb titulacions fora de l’EES una carta de la seva universitat, ambaixada o consolat que acrediti que els seus estudis el/la faculten a poder cursar un màster o postgrau.

És responsabilitat de l'estudiant tenir tota la documentació oficial per a la seva estada a Espanya mentre cursi estudis a la Facultat. Les persones sol·licitants podran demanar un document de preadmissió annex al resguard de preinscripció per iniciar els tràmits necessaris per a l'obtenció de visats, beques o qualsevol altre tràmit. Aquest document no garanteix en cap cas la plaça si no es compleixen tots els requisits d'accés i admissió. Un cop la persona sol·licitant hagi estat admesa i hagi formalitzat la matrícula, podrà sol·licitar, si vol, una carta d'admissió a Secretaria Acadèmica (caldrà abonar les taxes corresponents).

Contacta amb nosaltres

Per a més informació, contacta amb el departament de futurs estudiants a [email protected].
[email protected]

Preus

Preu total del curs
3.726,00 €

Pagament

La matrícula es fracciona en tres pagaments:

- Pagament inicial: 34% en el moment de formalitzar la matrícula.
- Gener: 33%
- Març: 33%

Facultat de Ciències de la Salut FCS

Beques i ajuts Blanquerna

Descomptes disponibles per a estudis de Màster i Postgrau

*Els descomptes són aplicables en Màsters Universitaris, Màsters de Formació Permanent i Títols Propis, i no són acumulables: només es pot aplicar 1 dels descomptes.

15% - Descompte Alumni URL

Alumni URL de qualsevol pla d’estudis associat a una matrícula de pagament prèvia. Només s’ofereix una vegada per a cada tipus de títol diferent on l’alumni es vulgui matricular.

10% a 15% - Descompte a empreses col·laboradores

Empreses amb les quals existeix un conveni de col·laboració formal, sigui de pràctiques o de qualsevol altre model d’associació.

10% - Descompte a institucions universitàries

Professorat, PAS, Estudiants i Alumni d’institucions universitàries amb les quals hi hagi conveni d’estudis/intercanvis, per exemple, Emerson College.

10% - Descompte a col·legis professionals

Amb tots els col·legis professionals amb qui existeixi conveni de col·laboració vigent. S’ha d’acreditar el fet d’estar col·legiat.

logo

Excel·lència és futur