Grup de Recerca en Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (PSITIC)

recerca

Grup de Recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya

El Grup de Recerca en Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació centra el seu treball en el lideratge de la transformació socioeducativa des de quatre eixos fonamentals:

  • Territori, educació i inclusió: nous models d’organització i de lideratge educatiu en xarxa.
  • Innovació educativa amb el suport de les TIC, i el seu lideratge.
  • La participació socioeducativa i la mediació: competències de lideratge.
  • Ètica del lideratge educatiu i organitzacional.

http://recerca.blanquerna.edu/psitic/

Responsable principal:

Dr. Jordi Riera Romaní
e-mail: jordirr@blanquerna.edu

Currículum resumit

Diplomat en Magisteri, especialitat Ciències Experimentals, a l’Escola Universitària de Mestres Blanquerna. Llicenciat en Filosofia i Lletres, Secció de Pedagogia i Didàctica en l’especialitat de Pedagogia Social, a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona. Doctorat a la Universitat Autònoma de Barcelona amb la tesi “Concepte, formació i professionalització de l’educador social, el treballador social i el pedagog social. Contrast i comparació de llurs intervencions en l’àmbit de la infància”.

Actualment és catedràtic d’Educació de la Universitat Ramon Llull i Vicerector de Política Acadèmica i Adjunt al Rector a la mateixa universitat. És autor de diversos articles, llibres i capítols de llibres entorn de l’Educació, la Pedagogia Social i la Innovació Educativa.