SA0R0TR

MercèSitjàRabert

mercesr@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Expert Universitari en Fisioteràpia Oncològica

Grau en Fisioteràpia

Pla d'Estudis de Mobilitat FCS

Grau en Fisioteràpia

Màster Universitari en Activitat Física Terapèutica per a Persones amb Patologia Crònica, Envelliment o Discapacitat