Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Estudiants incoming

Estudiar a Blanquerna-URL és conèixer Barcelona, una ciutat de cultura, d’acollida i encarada al futur.

El codi Erasmus del nostre centre és el E BARCELO 16

Si t'interessa ser o seràs en el grup de quasi 100 estudiants que cada any trien estudiar a Blanquerna-URL a través de convenis de mobilitat, aquí trobaràs tota la informació que necessites.

Incoming students a classe

Viure a Barcelona

Si ets un estudiant estranger, consulta aquí tot el que has de saber per viure a Barcelona: les principals despeses, consells sobre seguretat o tràmits referents al visat.

Els avantatges de Blanquerna

Estudiants incoming d'intercanvi a la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

L'alumnat que vulgui formar part del programa de mobilitat de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport (Codi ERASMUS: E BARCELO16) ha de ser nominat per les seves universitats. Aquestes s'hauran de posar en contacte amb l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat ([email protected]), sempre tenint en compte les dates de convocatòria. Hauran d'enviar un correu electrònic que inclogui el nom complet de l'estudiant, la seva adreça electrònica, la seva titulació i el semestre durant el qual vol fer l'estada.

Un cop s'hagi nominat un estudiant, haurà de completar la inscripció en línia. Instruccions per completar la inscripció.

El termini de sol·licitud d'aquesta informació és:

 • 31 de maig: per a alumnat que vol venir el primer semestre (tardor)
 • 31 d'octubre: per a alumnat que vol venir el segon semestre (primavera)


No contactarem amb l'alumnat fins que no hagi estat nominat per les seves universitats d’origen. Tot i així, proporcionem informació actualitzada sobre els nostres cursos als centres amb els quals tenim conveni. Per tant, tot l'alumnat interessat pot demanar la informació a les seves universitats.

 • Acord d'aprenentatge
 • Una còpia del passaport o DNI de l'estudiant
 • Expedient acadèmic actual de l'estudiant
 • Tots els documents s'han de penjar a l'aplicació en línia

No cal presentar els documents següents a la universitat, però per a la teva estada a Barcelona és important que disposis de:

 • Certificat de contractació d'assegurança d'assistència mèdica
 • Certificat de contractació d'assegurança de responsabilitat civil
 • Targeta sanitària europea

No es requereix cap certificat d'idioma. Es recomana un nivell mínim B1.

La FPCEE Blanquerna-URL, en el marc de la seva internacionalització, parteix d’una mirada integradora en què les llengües amb què s’imparteixen els estudis no han de suposar un obstacle, sinó que han de ser enteses com un enriquiment per a l’estudiant. Amb aquesta mirada, la Facultat té el document que recull els acords bàsics i essencials dels usos lingüístics que ofereix.

La majoria dels cursos s'imparteixen en català. Pocs són en castellà. Els cursos d'anglès s'ofereixen al grau d'Educació Primària i al grau de Gestió Esportiva.

Tot l'alumnat internacional d'intercanvi gaudeix del programa Buddy, un pla d’acollida i acompanyament mitjançant el qual se'ls assigna un o una estudiant de la facultat per facilitar la integració en el context de la universitat i de la ciutat.

Estudiants incoming d'intercanvi a la Facultat de Ciències de la Salut

 • L'alumnat pot cursar els cursos a la facultat que no estan subjectes a matrícula restringida. Sempre que sigui apropiat, l'alumnat internacional també és benvingut a fer cursos d'altres programes dins de la mateixa facultat.
 • Tot l'alumnat internacional que participa en el programa d'intercanvi durant el segon semestre (febrer-juliol) ha de cursar el Seminari Internacional de Salut (2-6 ECTS).
 • Hi ha disponible un curs opcional d'espanyol (1-3 ECTS) per a l'alumnat entrant, tant el semestre de tardor com el de primavera.
 • Consulta el calendari acadèmic de la Facultat.

L'alumnat que vulgui formar part del nostre programa de mobilitat internacional (Codi ERASMUS: E BARCELO16) ha de ser nominat per les seves universitats. Aquestes s'hauran de posar en contacte amb l’Oficina d'Afers Internacionals ([email protected]), sempre tenint en compte les dates de convocatòria. Hauran d'enviar un correu electrònic que inclogui el nom complet de l'estudiant, la seva adreça electrònica, la seva titulació i el semestre durant el qual vol fer l'estada. El termini de sol·licitud d'aquesta informació és:

 • 15 de maig: per a alumnat que vol venir el primer semestre (tardor)
 • 15 d'octubre: per a alumnat que vol venir el segon semestre (primavera)


No contactarem amb l'alumnat fins que no hagi estat nominat per les seves universitats d’origen. Tot i així, proporcionem informació actualitzada sobre els nostres cursos als centres amb els quals tenim conveni. Per tant, tot l'alumnat interessat pot demanar la informació a les seves universitats.

La facultat enviarà la seva decisió sobre l'acceptació en un termini de 4 setmanes a partir de la data límit del formulari de sol·licitud de l'alumnat.
La Facultat emetrà una transcripció dels registres com a màxim 5 setmanes després que hagi finalitzat el període d'avaluació al centre receptor.

Terminis de sol·licitud:

 • 15 de juny: per a alumnat que vol venir el primer semestre (tardor)
 • 15 de novembre: per a alumnat que vol venir el segon semestre (primavera)

 • Conveni d’aprenentatge
 • Còpia del passaport
 • Prova d’assegurança
 • Còpia de l’expedient acadèmic
 • Carnet de vacunació (per a les pràctiques)

La institució remitent, després d'acord amb la institució receptora, és responsable de donar suport a les persones candidates designades perquè tinguin les competències lingüístiques recomanades a l'inici del període d'estudis o docència.

Es requereix un nivell B1 d'espanyol, però es recomana el B2.

La majoria dels cursos s'imparteixen en català. Alguns en castellà.

S'ofereix un curs opcional d'espanyol (1-3 ECTS) per a l'alumnat internacional, tant el semestre de tardor com el de primavera.

Estudiants incoming d'intercanvi a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals

 • Pots trobar totes les assignatures de la Facultat obertes a estudiants internacionals aquí.
 • Consulta el calendari acadèmic de la Facultat.
 • El nombre d'ECTS dels màsters només pot ser el 30 % del conveni d'aprenentatge de l'estudiant.
 • Tot l'alumnat d'intercanvi de grau pot cursar el Seminari III per a estudiants d'intercanvi: Comunicació Professional (8 ECTS): molt recomanable.
 • L'alumnat només pot triar assignatures dels nostres màsters oficials si ja té un títol de grau.

L'alumnat que vulgui formar part del nostre programa de mobilitat internacional (Codi ERASMUS: E BARCELO16) ha de ser nominat per les seves universitats. Aquestes s'hauran de posar en contacte amb l’Oficina d'Afers Internacionals ([email protected]), sempre tenint en compte les dates de convocatòria. Hauran d'enviar un correu electrònic que inclogui el nom complet de l'estudiant, la seva adreça electrònica, la seva titulació i el semestre durant el qual vol fer l'estada. El termini de sol·licitud d'aquesta informació és:

 • 15 de maig: per a alumnat que vol venir el primer semestre (tardor)
 • 15 d'octubre: per a alumnat que vol venir el segon semestre (primavera)

Les universitats amb les quals tenim conveni tenen informació actualitzada sobre les assignatures i els tràmits que cal fer per a l’intercanvi. Des de la facultat, contactem amb l'alumnat un cop ha estat nominat per la seva universitat.

Un cop nominat/da, l’oficina de mobilitat envia tota la informació a l’estudiant i aquest/a fa l’application en línia amb el suport de la guia que se li facilita.

Els documents que l'alumnat necessita per fer la sol·licitud en línia per estudiar a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals són:

 • Formulari de sol·licitud per a estudiants d’intercanvi
 • Acord d’aprenentatge (l'acord per a la beca Erasmus no se signarà fins que no es completi el procediment de sol·licitud en línia)
 • Expedient acadèmic actual de l'estudiant
 • Certificat d’anglès, detallat a l'apartat "Requisits d'idioma"
 • Targeta sanitària europea per a estudiants de fora de la Unió Europea

El termini de sol·licitud d'aquesta documentació és:

 • 15 de juny per a alumnat que vol venir el primer semestre (tardor)
 • 15 de novembre per a alumnat que vol venir el segon semestre (primavera)

Un cop rebut tot, us remetrem una carta d'acceptació per correu electrònic. Només s'enviaran còpies impreses a l'alumnat que hagi de sol·licitar un visat.

 • Cambridge First / IELTS 5-6,5 / TOEFL iBT 87-109 / Michigan ECCE / PTE General level 3 / PTE Academic 59-75 / Trinity ISE II

Les persones angloparlants nadiues, l'alumnat de països de parla anglesa o qui cursi un títol totalment en anglès no hauran de presentar cap certificació de nivell d'anglès.
Tampoc cal que ho faci l'alumnat de les universitats amb clàusula d'exempció de presentació de certificació d'idioma en el conveni amb Blanquerna-URL.
També acceptem un certificat de la coordinació de la vostra universitat d'origen que indiqui que teniu el nivell mínim d'anglès necessari per cursar assignatures en aquest idioma.
No cal que l'alumnat acrediti el seu nivell de castellà o català mitjançant l'enviament d'un certificat, però el nivell recomanat d'espanyol i/o català és B1 com a mínim. Cal tenir en compte que un/a estudiant que no posseeix els coneixements lingüístics exigits pot tenir dificultats per participar en les classes i, en última instància, pot suspendre els exàmens o no ser acceptat/da a classe pel professorat i, per tant, no obtenir els crèdits corresponents.

 • Assignatures dels nostres graus en Periodisme i Comunicació Corporativa, Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting, Comunicació Audiovisual o Comunicació Digital

La majoria s'imparteixen en català o castellà. El nivell mínim recomanat per cursar assignatures en castellà o català és el B1 dins del Marc Comú Europeu. Algunes assignatures s'imparteixen en anglès.

Per cursar anglès, l'alumnat ha de fer un examen de nivell d'anglès a l'arribada per saber quin nivell té i quin grup és el millor segons els seus coneixements de l'idioma. Els exàmens de nivell d'anglès es faran només el dia de benvinguda. No hi ha segones convocatòries.

 • Assignatures de les nostres titulacions en Relacions Internacionals o Gestió de la Comunicació Global

Tots s'imparteixen en anglès. El nivell mínim d'anglès requerit per cursar les assignatures d'aquesta titulació és el B2 dins del Marc Comú Europeu. El certificat d'anglès és obligatori.

 • Per a assignatures dels nostres màsters oficials

La majoria s'imparteixen en català o castellà. El nivell mínim recomanat per cursar assignatures en castellà o català és el B1 dins del Marc Comú Europeu. L'alumnat ja ha de ser graduat per poder cursar els màsters. Les assignatures de màster disponibles són només les dels nostres màsters oficials.

Et proposem participar en el programa Buddy, un pla d’acollida i acompanyament per a estudiants internacionals que arribeu a la nostra facultat.

Aquest programa assigna a cada estudiant internacional un/a estudiant de la Facultat i serveix per facilitar la integració en el context de la universitat i de la ciutat.

Study abroad students fee paying

Aquest programa ofereix a estudiants de grau de tot el món la possibilitat d'estudiar un o dos semestres a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL.

En aquests moments, la Facultat ofereix dos graus que s'imparteixen en anglès (Relacions Internacionals i Gestió de la Comunicació Global), quatre en català o castellà (Periodisme i Comunicació Corporativa; Comunicació Audiovisual; Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting, i Comunicació Digital) i un doble grau en Periodisme i Comunicació Corporativa i Relacions Internacionals.

Per omplir els formularis, feu servir majúscules per facilitar-ne la lectura. Tots els documents s'han d'escanejar i enviar a l'adreça [email protected].

 • Document de sol·licitud del programa Fee Paying
 • Acord d'aprenentatge
 • Còpia del passaport
 • Còpia de l'expedient acadèmic
 • Còpia de la cobertura de l'assegurança mèdica (vegeu apartat específic)
 • Targeta sanitària europea per als estudiants de la Unió Europea
 • Certificat d'anglès* (Cambridge First / IELTS 5-6,5 / TOEFL iBT 87-109 / Michigan ECCE / PTE General level 3 / PTE Academic 59-75 / Trinity ISE II)
 • Recomanat: Certificat de castellà: No cal que l'alumnat acrediti el seu nivell de castellà o català mitjançant l'enviament d'un certificat, però el nivell recomanat d'espanyol i/o català és B1 com a mínim. Cal tenir en compte que un/a estudiant que no posseeix els coneixements lingüístics exigits pot tenir dificultats per participar en les classes i, en última instància, pot suspendre els exàmens o no ser acceptat/da a classe pel professorat i, per tant, no obtenir els crèdits corresponents.

* Les persones angloparlants nadiues, l'alumnat de països de parla anglesa o qui cursi un títol totalment en anglès no hauran de presentar cap certificació de nivell d'anglès.
Tampoc cal que ho faci l'alumnat de les universitats amb clàusula d'exempció anglesa en el conveni amb Blanquerna-URL.
També acceptem un certificat de la coordinació de la vostra universitat d'origen que indiqui que teniu el nivell mínim d'anglès necessari per fer cursos en aquest idioma.

Anglès

 • Cambridge First
 • IELTS 5-6,5
 • TOEFL iBT 87-109
 • Michigan ECCE
 • PTE General level 3
 • PTE Academic 59-75
 • Trinity ISE II

Català i castellà
L'alumnat no ha de presentar cap certificat del seu nivell de castellà o català, però qui no tingui les habilitats lingüístiques requerides pot tenir dificultats a l'hora de participar a classe o, fins i tot, suspendre els exàmens i, per tant, no obtenir els crèdits corresponents. Es recomana un nivell mínim de B1 per a castellà o català.

Troba tots els cursos de la Facultat oberts a estudiants internacionals (fee paying):

Consulta el calendari acadèmic de la Facultat.

Tot l'alumnat d'intercanvi de grau pot cursar el Seminari III per a estudiants d'intercanvi: Comunicació Professional (8 ECTS): molt recomanable.

 • Assignatures dels nostres graus en Periodisme i Comunicació Corporativa, Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting, Comunicació Audiovisual o Mitjans Digitals

La majoria s'imparteixen en català o castellà. El nivell mínim recomanat per cursar assignatures en castellà o català és el B1 dins del Marc Comú Europeu. Algunes assignatures s'imparteixen en anglès.

Per cursar anglès (com a assignatura), l'alumnat ha de fer un examen de nivell d'anglès a l'arribada per saber quin nivell té i quin grup és el millor segons els seus coneixements de l'idioma. Els exàmens de nivell d'anglès es faran només el dia de benvinguda. No hi ha segones convocatòries.

 • Assignatures de les nostres titulacions en Relacions Internacionals o Gestió de la Comunicació Global

Tots s'imparteixen en anglès. El nivell mínim d'anglès requerit per cursar les assignatures d'aquesta titulació és el B2 dins del Marc Comú Europeu. El certificat d'anglès és obligatori.

El preu de la matrícula varia segons el grau. Hi ha un mínim de 18 crèdits per semestre per matricular-se i un màxim de 30. El període d'estada a Blanquerna no pot ser superior a un curs acadèmic.

La matrícula s'ha de pagar després de registrar-se i en una única quota mitjançant transferència bancària. Les quotes no són retornables. La taxa de preinscripció és de 100 €, no retornables, que es restaran del total del preu de la matrícula. Les cartes d'acceptació s'enviaran després d'haver fet el pagament.

 • Graus en Relacions Internacionals i Gestió de la Comunicació Global 186,59€/ECTS
 • Graus en Periodisme i Comunicació Corporativa, Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting, Comunicació Audiovisual i Comunicació Digital: 168,23€/ECTS

Tot l'alumnat del programa Fee Paying ha d'enviar la informació requerida al correu [email protected]. Només s'acceptaran les sol·licituds que es facin dins els terminis establerts.

 • Primer semestre (tardor): 15 de maig
 • Segon semestre (primavera): 15 d'octubre

Programes Intensius Semipresencials Erasmus+

(Només per a estudiants internacionals que vulguin estudiar a la Facultat de Ciències de la Salut)

Els programes intensius semipresencials són programes curts i intensius que utilitzen formes innovadores d'aprenentatge, ensenyament i formació per a estudiants i personal, inclòs l'ús de la cooperació en línia. Són desenvolupats i implementats per almenys tres institucions d'educació superior (IES) procedents d'almenys tres Estats membres de la UE i tercers països associats al Programa.

Durant els programes intensius semipresencials, grups d'estudiants o personal fan una mobilitat física a curt termini a l'estranger combinada amb un component virtual obligatori que facilita l'intercanvi col·laboratiu d'aprenentatge en línia i el treball en equip.

Actualment, la FCS té un programa intensiu semipresencial al grau en Nutrició Humana i Dietètica. "Nutrició i Promoció de la Salut a Europa" ha estat desenvolupat per quatre universitats: Thomas More University (Bèlgica), Seinajoki University of Applied Sciences (Finlàndia), CEU San Pablo (Espanya) i Blanquerna School of Health Sciences-URL (Espanya) i té una càrrega lectiva de 2 ECTS. Enguany, el mòdul presencial ha estat a Antwerp (Bèlgica) del 25 al 29 d'abril.

Les despeses de l'estada i viatge estan cobertes amb una beca Erasmus+.

estudiants internacionals

Alumnat estranger

Blanquerna és una universitat amb visió internacional. Cada any, acollim alumnes d'arreu del món que volen cursar al complet els graus al nostre centre. Tu podries ser un d'ells.

Oficines d’afers internacionals

Les oficines de mobilitat treballen per oferir assessorament en els processos d'admissió i documentació necessaris en aquests tràmits. Són el punt de contacte entre l'alumnat i les universitats a l'estranger. No dubtis a adreçar-te a nosaltres.

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals

Notícies

logo

Excel·lència és futur