GN0P0OE

M. del MarGalceranPeiro

mdelmargp@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Educació Infantil

Pràcticum III: Bases per a la innovació i investigació educatives (2014/15)Societat, família i escola II (Humanitats I): Persona, cultura, religió i valors (2014/15)

Grau en Educació Primària

Practicum III: Bases per a la innovació i investigació educatives. Menció en Atenció a la Diversitat (2014/15)Pràcticum III: Bases per a la innovació i investigació educatives. Menció en Educació Musical (2014/15)Pràcticum III: Bases per a la innovació i investigació educatives. Menció en Llengües Estrangeres (2014/15)