RZ0G2AN

InésRamírezGarcía

inesrg@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Màster Universitari en Fisioteràpia dels Esports d'Equip

Màster Universitari en Fisioteràpia Infantil

Màster Universitari en Neurofisioteràpia

Pla d'Estudis de Mobilitat FCS

Grau en Fisioteràpia

Màster Universitari en Activitat Física Terapèutica per a Persones amb Patologia Crònica, Envelliment o Discapacitat