Sortides professionals

Principals sortides professionals

  • Fisioterapeuta especialitzat en l’atenció de persones grans i amb dependència. 
  • Fisioterapeuta especialitzat en l’atenció de persones amb patologia crònica.
  • Fisioterapeuta especialitzat en l’atenció de persones amb discapacitat o situacions especials.
  • Fisioterapeuta de centres assistencials de l’àmbit públic o privat que desenvolupen o vulguin posar en marxa programes de rehabilitació fonamentats en la pràctica d’activitat física terapèutica.
  • Fisioterapeuta de centres de salut i gimnasos que integren a malalts crònics en els seus programes d’entrenament.
  • Fisioterapeuta entrenador personal per a persones amb malaltia crònica, discapacitat o envelliment.
  • Fisioterapeuta director de centres especialitzats en activitat física terapèutica.
  • Fisioterapeuta empresari a la cerca de models empresarials basats en l’activitat física terapèutica per a persones amb necessitats especials.
  • Fisioterapeuta investigador en ciències de la salut amb interès en activitat física terapèutica.