Durada Barcelona: setembre 20-abril 21
Mallorca: gener-juliol 21
Horari Barcelona: presencial (consulteu calendari)
Mallorca: semipresencial (consulteu calendari)
Crèdits 60 ECTS
DireccióSergi Villanueva | Manel Caraben
CoordinacióAida Noé | Ferran Oller | Isabel Altemir
Preinscripció Oberta
Preu total 5700€
masters-i-postgraus-url

Pla d’estudis

Mòdul 1. Introducció a l’ortopèdia (6 ECTS)

 • Introducció a l’ortopèdia i cos humà
 • Estructura, prevenció i lesions de la pell

Mòdul 2: Extremitat inferior (7 ECTS)

 • Anatomia, biomecànica i patologia de l’extremitat inferior         
 • Ortesis d’extremitat inferior

Mòdul 3: Peu (12 ECTS)

 • Anatomia, biomecànica i ortètica del peu   
 • Exploració, valoració i presa de mides del peu
 • Calçat i ortesis del peu

Mòdul 4: Extremitat superior (4 ECTS)

 • Anatomia, biomecànica i patologia de l’extremitat superior
 • Ortesis d’extremitat superior

Mòdul 5: Columna (6 ECTS)

 • Anatomia, biomecànica i patologia de columna
 • Ortesis de columna
 • Exploració, valoració i presa de mides de columna

Mòdul  6: Generalitats en ortopèdia (10 ECTS)

 • Introducció a la protètica d’extremitat inferior i superior
 • Ajudes tècniques
 • Recuperació funcional
 • Ortesis per a patologia de mama, vascular, abdominal i degenerativa
 • Materials en ortopèdia, esport i farmacioles

Mòdul  7: Treball Final Màster. Gestió (15 ECTS)

 • Legislació, gestió i màrqueting de l‘ortopèdia
 • Investigació i bioètica
 • TFM
 • Pràctiques externes