Programa

MÒDUL 1. Avaluació de les necessitats del mercat de productes de valor nutricional millorat (6 ECTS)

 • Anàlisi nutricional de la població i establiment de necessitats
 • Selecció de matrius alimentàries

MÒDUL 2. Legislació Alimentària (3 ECTS)

 • Coneixement de les normes legals
 • Tècniques lligades a aliments d’alt valor nutricional

MÒDUL 3. Selecció de la matriu alimentària. Anàlisi del procés de producció (3 ECTS)

 • Gestió de processos de producció aplicats a aliments de valor nutricional millorat

MÒDUL 4. Gestió de processos. Seguretat Alimentària: aplicació de les normes tècniques i legals de seguretat alimentària (6 ECTS)

 • Control de processos
 • Diagrames de fluix
 • Higiene i Seguretat Alimentària

MÒDUL 5. Gestió  Econòmica. Anàlisi de viabilitat d’una empresa o un producte (6 ECTS)

 • Conceptes bàsics de gestió econòmica

MÒDUL 6. Màrqueting  i comercialització d’aliments d’elevat valor nutricional. Com es confecciona un pla de màrqueting (6 ECTS)

 • Estratègies de màrqueting per a la comercialització d’aquests productes

MÒDUL 7. Eines pel desenvolupament i control d’aliments de valor nutricional millorat (15 ECTS)

 • Anàlisis relacionades amb el disseny i el control de qualitat del producte

MÒDUL 8. Anàlisis sensorials. Pràctiques laboratori de preparacions alimentàries (4 ECTS)

 • Tècniques d’avaluació d’aromes, sabors i textures d’aliments
 • Proves descriptives amb tastadors
 • Pràctiques al laboratori de preparacions alimentàries

MÒDUL 9. Metodologia científica. Bioètica (3 ECTS)

 • Metodologia científica
 • Bioètica i Ètica empresarial​

MÒDUL 10. Treball Fi de Màster (8 ECTS)

 • Treball de tipus pràctic que comporta el disseny i l’elaboració d’un aliment amb valor nutricional millorat segons les directrius treballades en els diferents mòduls del programa del màster.