Màster en Fisioteràpia Pediàtrica i Neurològica

Preinscripció online
Durada oct 17 - juny 19
Horari Ds 9-19.30h | mensual
Crèdits 60 ECTS
DireccióDr. Xavier Vidal | Prof. Pedro Víctor López
Preinscripció A partir del 15/03/17
masters-i-postgraus-urlMFPN

Un màster professionalitzador

Actualment els avenços tecnològics i assistencials en la salut infantil garanteixen unes expectatives de vida més elevades per als infants amb nivells d’activitat alterats. Però existeix un important ventall de malalties cròniques que fan necessària la intervenció de professionals formats i motivats, que col·laborin en la millora de la qualitat de vida tant dels infants amb discapacitat, com de les seves famílies.

D’altra banda, les afeccions neurològiques en adults són molt diverses -traumatisme cranioencefàlic, ictus, malalties neurodegeneratives, etc- i aquesta variabilitat exigeix un abordatge interdisciplinari intens i específic, ja sigui en l’àmbit hospitalari com en el domicili.

El Màster en Fisioteràpia Pediàtrica i Neurològica aporta un enfocament multidimensional del pacient infantil i neurològic adult per detectar els seus dèficits i millorar, mitjançant la planificació d'un tractament basat en l'evidència científica, les capacitats funcionals i el seu nivell d'activitat i de participació en l'entorn.

Destinataris

Graduats i diplomats en Fisioteràpia.

Centre col·laboradors (entre d'altres)