Malaltia gastrointestinal i hepàtica

Durada 11, 12, 18, 19 i 25 de febrer 2021
Horari dijous i divendres, 15.30-21h
Crèdits 2.50 ECTS
DireccióImma Palma, PhD | Dolors Zomeño
Preinscripció Obert
Preu 230€
masters-i-postgraus-url

Curs de Formació Continuada (edició 2020-21)

Aquest curs correspon al Mòdul 3-Bloc 6 del Títol Expert Universitari Nutrició Clínica Avançada.

Fitxa del curs

Títol: Malaltia gastrointestinal i hepàtica. 
Direcció: Imma Palma, PhD | Dolors Zomeño
Destinataris: Titulats en Nutrició Humana i Dietètica, Infermeria i Farmàcia.
Preu: 230€. 
Descompte (no acumulatiu) del 15% en el preu de la matrícula a: alumni, estudiants de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL i membres del CFC*, COIB* i CODINUCAT*. 
*Cal aportar l'últim rebut d'aquest any.
Places: 20. Les places són limitades i s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció.
Calendari: 11, 12 , 18, 19 i 25 de febrer de 2021.
Horari: dijous i divendres de 15.30 a 21h.
Lloc: Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL | c. Padilla, 326, Barcelona.
Informació i contacte: bsalutfcontinuada@blanquerna.edu

Presentació

Les malalties gastrointestinals i hepàtiques són cada cop més prevalents i són causa d’un gran nombre de consultes en centres de salut, així com d’una taxa elevada d’hospitalització. Aquest augment és degut en gran mesura als hàbits alimentaris i a l’estil i ritme de vida actual de la població. La celiaquia, la malaltia per reflux esofàgic, la malaltia de Crohn, etc, són exemples de patologies que es tracten amb l’ajut d’un equip multidisciplinar on el dietista-nutricionista té un paper molt rellevant.

Objectius

 • Oferir als participants l’oportunitat d’actualitzar-se i reconsiderar els coneixements relacionats amb les malalties gastrointestinals i hepàtiques.
 • Proporcionar les bases d’actuació en el tractament dietètico-nutricional.
 • Contribuir a la resolució de problemes relacionats amb l'atenció dietètico-nutricional relacionada amb les malalties hepàtiques, digestives i renals

Programa

 • Malalties gàstriques: úlcera pèptica, reflux gastroesofàgic.
 • Pancreatitis.
 • Malaltia inflamatòria intestinal (malaltia de Crohn, colitis ulcerosa).
 • Intestí curt.
 • Malaltia diverticular.
 • Hepatopaties. Trasplantament hepàtic.

Professorat

 • Guillermo Cárdenas. Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica. Dietista-nutricionista de la Unitat de Suport Nutricional de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona.
 • Hegoi Segurola. Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica. Professor associat de la Universitat de Barcelona. Dietista-nutricionista supervisor de la Unitat de Suport Nutricional de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona.

Procés d’inscripció

Per inscriure's al curs, cal enviar un email al Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant (SIOE), bsalutsioeinfor@blanquerna.edu, fent constar en l’assumpte el nom del curs i afegint el formulari d'inscripció degudament complimentat, com a document adjunt.

Documentació que cal adjuntar (escanejada per les dues cares):

Certificat d'assistència

Els participants al curs rebran un certificat d’assistència. Per obtenir-lo es requereix una assistència igual o superior al 80% de les sessions.