Introducció a la fisioteràpia oncològica i cures pal·liatives (Mòdul 1 del Títol Expert Universitari en Fisioteràpia Oncològica) Curs online

Crèdits 4 ECTS
CoordinacióDra. Isabel Fernández Prieto
Preinscripció Obert
Preu 300€
masters-i-postgraus-url

Curs de Formació Continuada

Fitxa del curs

Títol: Introducció a la fisioteràpia oncològica i de cures pal·liatives 4 ECTS. (Curs online)
Coordinació: Isabel Fernàndez, PhD | isabelfp@blanquerna.edu
Destinataris: titulats en Fisioteràpia i d'altres porfessionals de la salut. 
Preu: 300€. 
Descompte (no acumulatiu) del 15% en el preu de la matrícula a: alumni, estudiants de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL i membres del CFC*, COIB* i CODINUCAT*. 
*Cal aportar l'últim rebut d'aquest any.
Calendari: 16, 17 i 18 d'octubre 2020.
Horari: de 9 a 20h.  
Places: 20. Les places són limitades i s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció.
Aquest curs es correspont amb el Mòdul 1 del Títol Expert Universitari en Fisioteràpia Oncològica. La realització d'aquest curs introductori a la fisioteràpia oncològica és requisit imprescindible per accedir a la resta de formacions complementaries relacionades amb el Títol Expert Universitari en Fisioteràpia Oncològica.

Presentació

Aquest curs es basa en la fisioteràpia específica en el pacient oncològic, des del tipus d'anamnesis específica per a pacients amb càncer, fins a l'adaptació de les tècniques de fisioteràpia per al maneig de les seqüeles en el procés oncològic. També les seves contraindicacions. Aquesta formació posa les bases de la fisioteràpia oncològica, hematològica i de cures pal·liatives, el que ens permetrà conèixer tot el que aquesta branca de la fisioteràpia pot aportar.

Objectius

L'objectiu general del curs és donar a conèixer la fisioteràpia oncològica, des de una perspectiva d'abordatge integral del pacient oncològic, per tal de profunditzar i descobrir nous abordatges d'actuació.

Objectius específics: 

 • Definir la fisioteràpia oncològica i les seves competències.
 • Donar a conèixer les bases de la fisiopatologia del càncer.
 • Orientar en l'elaboració d'un anamnesi en fisioteràpia oncològica.
 • Identificar les indicacions, precaucions i contraindicacions dels tractaments de fisioteràpia en pacients oncològics. 
 • Gestionar el dolor oncològic

Programa

 • Definició de fisioteràpia oncològica. Competències.
 • Bases d'oncologia. 
 • El càncer en xifres.
 • Epigenètica.
 • Fisiopatologia.
 • Metàstasi.
 • El fisioterapeuta en oncologia
 • Identificar les indicacions, precaucions i contraindicacions dels tractaments de fisioteràpia en pacients oncològics. 
 • Gestió i tractament del dolor en el pacient oncològic.
 • Historia clínica (TNM, quimioteràpia, hormonoteràpia i efectes secundaris tractables amb fisioteràpia, dades a recollir segons la localització del càncer, etc).
 • Protocols d'actuació.
 • Indicacions. Precaucions. Contraindicacions
 • Teràpia manual.
 • Exercici físic terapèutic en el pacient oncològic.
 • Massatge oncològic.
 • Casos clínics

Professorat

 • Josep Anton Cordero, PhD. Farmacèutic. Professor del Grau en Farmàcia a IQS-Blanquerna-URL.
 • Ernest Nadal, PhD. Metge. Director de Programa de tumors toràcics de l'Institut Català d'Oncologia (ICO).
 • Antoni Morral, PhD. Fisioterapeuta. Professor de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL.
 • Raquel Pérez. Fisioterapeuta oncològica i de cures pal·liatives. Coordinadora de Programes de Fisioteràpia Oncològica a l’AECC (Asociación Española Contra el Cáncer) a Tenerife.
 • Virginia Ruiz. Radio-oncòloga de l'Hospital Universitari de Burgos. Medical Observer en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center.
 • Xavier Bonfill, PhD. Metge. Especialista en Oncologia Mèdica. Director del Servei de Epidemiologia Clínica i Salut Pública de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Director del Centro Cochrane Iberoamericano.

Procés d’inscripció

Per inscriure's al curs, cal enviar un email al Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant (SIOE), bsalutsioeinfor@blanquerna.edu, fent constar en l’assumpte el nom del curs i afegint el formulari d'inscripció degudament complimentat, com a document adjunt.

Documentació que cal adjuntar (escanejada per les dues cares):

Certificat d'assistència

Els participants al curs rebran un certificat d’assistència. Per obtenir-lo es requereix una assistència igual o superior al 80% de les sessions.

Informació

Servei d'Informació i Orientació a l'Estudiant (SIOE)
bsalutsioeinfor@blanquerna.edu