Introducció a la fisioteràpia oncològica i cures pal·liatives (Mòdul 1 del Títol Expert Universitari en Fisioteràpia Oncològica) (Curs tancat)

Crèdits 4 ECTS
CoordinacióDra. Isabel Fernández Prieto
Preinscripció Obert
Preu 300€
masters-i-postgraus-url

Curs de Formació Continuada

Fitxa del curs

Títol: Introducció a la fisioteràpia oncològica i de cures pal·liatives (Mòdul 1 del Títol Expert Universitari en Fisioteràpia Oncològica) 4 ECTS
Coordinació: Dra. Isabel Fernàndez | isabelfp@blanquerna.edu
Destinataris: titulats en Fisioteràpia i d'altres porfessionals de la salut. 
Preu: 300 euros.
Els alumni i estudiants de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL i els membres del CFC*, COIB* i CODINUCAT* tindran un 15% de descompte en el preu de la matrícula. Els descomptes no són acumulatius.
*Cal aportar l’últim rebut abonat d’aquest any
Calendari: 4 i 5 d'octubre 2019 (de 9 a 20h) 
Places: 20. Les places són limitades i s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció.

Aquest curs es correspont amb el Mòdul 1 del Títol Expert Universitari en Fisioteràpia Oncològica. La realització d'aquest curs introductori a la fisioteràpia oncològica és requisit imprescindible per accedir a la resta de formacions complementaries relacionades amb el Títol Expert Universitari en Fisioteràpia Oncològica.

Presentació

Aquest curs es basa en la fisioteràpia específica en el pacient oncològic, des del tipus d'anamnesis específica per a pacients amb càncer, fins a l'adaptació de les tècniques de fisioteràpia per al maneig de les seqüeles en el procés oncològic. També les seves contraindicacions. En definitiva, aquesta formació posa les bases de la fisioteràpia oncològica, hematològica i de cures pal·liatives, el que ens permetrà conèixer tot el que aquesta branca de la fisioteràpia pot aportar.

Objectius

L'objectiu general del curs és donar a conèixer la fisioteràpia oncològica, des de una perspectiva d'abordatge integral del pacient oncològic, per tal de profunditzar i descobrir nous abordatges d'actuació.

Objectius específics: 

 • Definir la fisioteràpia oncològica i les seves competències.
 • Donar a conèixer les bases de la fisiopatologia del càncer.
 • Orientar en l'elaboració d'un anamnesi en fisioteràpia oncològica.
 • Identificar les indicacions, precaucions i contraindicacions dels tractaments de fisioteràpia en pacients oncològics. 
 • Gestionar el dolor oncològic. 

Programa

 • Definició de fisioteràpia oncològica. Competències.
 • Bases d'oncologia. 
 • El càncer en xifres.
 • Epigenètica.
 • Fisiopatologia.
 • Metàstasi.
 • El fisioterapeuta en oncologia. 
 • Identificar les indicacions, precaucions i contraindicacions dels tractaments de fisioteràpia en pacients oncològics. 
 • Gestió i tractament del dolor en el pacient oncològic.
 • Historia clínica (TNM, quimioteràpia, hormonoteràpia i efectes secundaris tractables amb fisioteràpia, dades a recollir segons la localització del càncer, etc).
 • Protocols d'actuació.
 • Indicacions. Precaucions. Contraindicacions. 
 • Teràpia manual.
 • Exercici físic terapèutic en el pacient oncològic.
 • Massatge oncològic.
 • Casos clínics. 

Professorat

Josep Anton Cordero, PhD. Farmacèutic. Professor del Grau en Farmàcia a IQS-Blanquerna-URL.

Ernest Nadal, PhD. Metge. Director de Programa de tumors toràcics de l'Institut Català d'Oncologia (ICO).

Antoni Morral, PhD. Fisioterapeuta. Professor de la FCS Blanquerna-URL.

Raquel Pérez. Fisioterapeuta oncològica i de cures pal·liatives. Coordinadora de Programes de Fisioteràpia Oncològica a l’AECC (Asociación Española Contra el Cáncer) a Tenerife.

Virginia Ruiz. Radio-oncòloga de l'Hospital Universitari de Burgos. Medical Observer en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Xavier Bonfill, PhD. Metge. Especialista en Oncologia Mèdica. Director del Servei de Epidemiologia Clínica i Salut Pública de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Director del Centro Cochrane Iberoamericano.

Procés d’inscripció

Per inscriure's al curs, cal enviar un email al Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant (SIOE) (bsalutsioeinfor@blanquerna.edu) fent constar a l’assumpte el nom del curs i afegint el formulari d'inscripció degudament complimentat, com a document adjunt.

Documentació que cal adjuntar (la documentació s'ha d'enviar escanejada per les dues cares)*:

 • DNI*
 • Títol o resguard*

Certificat d'assistència

Els participants al curs rebran un certificat d’assistència (es requereix una assistència igual o superior al 80% de les sessions).

Informació

Servei d'Informació i Orientació a l'Estudiant (SIOE)
T. 93 253 31 27
bsalutsioeinfor@blanquerna.edu