Durada febrer 2020 - juny 2020
Horari Dijous tarda: sessió teòrica. Dilluns: sessions pràctiques en cuina, de 9-17h
Crèdits 28 ECTS
CoordinacióImma Palma, PhD | Carmen Ferrer, PhD
Preu 2380€
masters-i-postgraus-url

Objectius

L'objectiu d'aquest programa és formar especialistes en l’àmbit de la nutrició aplicada perquè desenvolupin les habilitats culinàries necessàries per a l’elaboració de menús d’alt valor gastronòmic, nutricional i sensorial. 

Les competències que han d'assolir els estudiants són:

  • Habilitats de gestió de la informació.
  • Capacitat d’anàlisi i de síntesi.
  • Capacitat d’organització i de planificació.
  • Habilitats comunicatives.
  • Capacitat de treball en equip.
  • Responsabilitat social i compromís ètic derivats de la presa de decisions en l’àmbit de la nutrició aplicada.
  • Raonament crític i autocrític.
  • Capacitat de desenvolupar noves tecnologies que assegurin el valor sensorial i gastronòmic de les dietes pautades.