Calendari

Durada: 1 semestre
Període de classes: Febrer 2020 - Juny 2020
Horari: 

  • Dimecres tarda: sessió teòrica
  • Dilluns de 9 a 17h: sessions pràctiques en cuina