Durada octubre 2019 - juny 2020
Horari Dos cops al mes. Divendres de 9 a 20.15 h
Crèdits 20 ECTS
DireccióInés Ramírez, PhD
Preinscripció Oberta
Preu 1700€
masters-i-postgraus-url

Objectius

  • Aprendre a valorar l'estat del pacient, considerant els aspectes físics, nutricionals, psicològics i socials.
  • Adquirir coneixements sobre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de la dona amb disfunció urinària o patologia de sol pelvià en diferents moments del cicle vital, de la gestació i del puerperi. 
  • Dissenyar i aplicar intervencions relacionades amb la rehabilitació post ginecològica, la fisioteràpia uroginecològica i la coloproctològica.
  • Establir els criteris pel tractament de les disfuncions sexuals.