Entrevista clínica aplicada en Infermeria, Fisioteràpia o Nutrició (mòdul 3 del Títol d'Expert Universitari en Entrevista Clínica)

Durada 25 hores
Crèdits 1 ECTS
CoordinacióDra. Isabel Fernández Prieto
Preinscripció Tancada
Preu 240€
masters-i-postgraus-url

Curs de Formació Continuada

Fitxa del curs 

Títol: Entrevista clínica aplicada en Infermeria, Fisioteràpia o Nutrició (mòdul 3 del Títol d'Expert Universitari en Entrevista Clínica)

Coordinació: Dra. Isabel Fernàndez | isabelfp@blanquerna.edu
Destinataris: titulats en  Nutrició Humana i Dietètica, Infermeria i Fisioteràpia. Estudiants de 3r. i 4r. curs dels Graus esmentats.
Preu: 240 €
Els Alumni i estudiants de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL i membres del CFC*, COIB* i CODINUCAT*  tindran un 15% de descompte en el preu de la matrícula. Els descomptes no són acumulatius.
*Cal aportar l'últim rebut d'aquest any
Places: 50 (comptant alumnes del Títol d’Expert Universitari)
Les places són limitades i s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció.
Calendari: Divendres 26 d'abril, 10 i 24 de maig 2019 (de 09 a 20 hores)  

Lloc: Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL | c. Padilla, 326-332. Barcelona

Presentació

Aquest curs correspon el Mòdul 1 del títol d’expert universitari en entrevista clínica estratègica que s’imparteix a la Facultat de Ciències de la Salut Blanquenra, i pretén contribuir a la formació de fisioterapeutes, infermers i dietistes-nutricionistes proporcionant competències per al desenvolupament estratègic de l'entrevista clínica per tal de contribuir a una millor gestió del pacient i la seva situació. Aquesta perspectiva inclou l'aprofundiment en tècniques d'avaluació diagnòstica pròpies de cada disciplina, raonament crític i competències comunicatives i relacionals.

Link del títol d'Expert Universitari en entrevista clínica:

https://www.blanquerna.edu/ca/fcs/masters-i-estudis-de-postgrau/masters-i-postgraus-url/expert-universitari-en-entrevista-clinica

Objectius

 • Coneixement dels procediments i les tècniques aplicables a l'avaluació clínica en fisioteràpia, infermeria o nutrició humana i dietètica, i saber-ne escollir els més adequats en cada context o situació.
 • Capacitat d’anàlisi de les necessitats i demandes psicosocials de persones, grups o organitzacions en diferents contextos de la fisioteràpia, infermeria o nutrició humana i dietètica.
 • Identificació de les variables que poden influir en la intervenció i detectar els signes de resistència al canvi en l'àmbit de la fisioteràpia, infermeria o nutrició humana i dietètica.
 • Anàlisi i interpretació de les dades dins el marc del coneixement disciplinari establert.
 • Formulació i contrast d’hipòtesis, així com obtenció i organització de informació rellevant sobre les demandes i les necessitats dels destinataris.
 • Comunicació de les pròpies valoracions de manera crítica i argumentada, respectant el compromís ètic que exigeix la difusió del coneixement en salut.

Programa

A escollir entre un dels següents, en funció de la titulació d’accés:

Mòdul 3A. Aplicacions en Fisioteràpia

 • Eines de lectura i interpretació crítica de l’evidència científica.
 • Aplicació de l’entrevista motivacional i estratègica en fisioteràpia
 • Avaluació clínica i interpretació.
 • Raonament clínic.
 • Planificació, establiment d’objectius, accions i seguiment: negociació i comunicació al pacient.

Mòdul 3B. Aplicacions en Infermeria

 • Aplicació de l’entrevista motivacional i estratègica en infermeria.
 • Integració del diagnòstic motivacional en el procés d’atenció d’infermeria.
 • Seguiment i avaluació del diagnòstic motivacional en el context del procés d’atenció d’infermeria.
 • Maneig de les dificultats en l’entrevista clínica infermera: del prisma objectiu professional al prisma subjectiu de l’usuari.
 • L’autoconsciència i l’autogestió emocional del professional infermer: claus per liderar el procés del canvi i potenciar l’empoderament de l’usuari.
 • Eines per a la gestió de la informació.

Mòdul 3C. Aplicacions en Nutrició Humana i Dietètica

 • Eines de lectura i interpretació crítica de l’evidència científica.
 • Aplicació de l’entrevista motivacional i estratègica en nutrició humana i dietètica.
 • Aprofundiment en tècniques de valoració de la ingesta.
 • Semiologia nutricional avançada.
 • Interpretació, planificació i establiment d’objectius, accions i seguiment.
 • Aplicacions i programes informàtics per a la gestió del pacient.

Professorat 

Professorat dels diferents Mòduls:

Elena Carrillo Álvarez

Doctora per la Universitat Ramon Llull        

Màster Universitari en Pedagogia Social i Comunitària: Lideratge de la Transformació Socioeducativa (URL)

Grau en Nutrició Humana i Dietètica. (URL)

Professora del Grau en NHD (FCSB-URL)

Acreditada per l’AQU

Imma Palma Linares

Doctora per la Universitat de Barcelona

Llicenciada en Ciències Biològiques (UB)

Màster en Nutrició i Ciències dels Aliments (UB)

Directora del Grau en NHD (FCSB-URL)

Acreditada per l’AQU

Marta Anguera Salvatella

Màster en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments. (UIB)

Diplomatura en Nutrició humana i dietètica  (URL).

Diplomada en Infermeria (UB)

Professora del Grau en NHD (FCSB-URL)

Julián González

Llicenciat en Medicina (UB)

Llicenciat en Geografia i Història (UB)

Diplomat en NHiD UB)

Professordel Grau en NHD (FCSB-URL)

Responsable del projecte Wellbeing i metge d’empresa – gabinet de serveis mèdics d0empresa (GSTMEP)

Elena Maestre

Màster en tecnologies de la informació i la comunicació en l’ensenyament i tractament de llengües (UNED)

Diplomatura en en Nutrició humana i dietètica  (UB).

Diplomada en Infermeria (UB)

Professora del grau de NHiD (UB)

Raimon Milà Villarroel

Doctor per la Universitat de Barcelona

Llicenciat en Ciència i Tecnologia dels Aliments (UB)

Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica. (UB)

Professor del Grau en NHD (FCSB-URL)

Acreditat per l’AQU

Dolors Zomeño

Màster en Nutrició i Metabolisme (UB)

Llicenciada en Tecnologia dels Aliments (UB)

Diplomatura en Nutrició humana i dietètica  (UB).

Professora del Grau en NHD (FCSB-URL)

Dietista-Nutricionista - Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM)

Tary Gómez Hinojosa

Doctora per la Universitat Ramon Llull

Màster en Psicologia Clínica i Psicoteràpia (URL)

Llicenciada en Psicologia (URL)

Acreditada per l’AQU

Begoña Caneda

Doctora per la Nothingham-Trent Univeristy (UK)

Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica. (URL)

Llicenciada en  Bioquímica (UAB)

Professora del Grau en NHD (FCSB-URL)

Lluís Sardà

Llicenciat en Ciències de la Comunicació, Publicitat i RRPP (UAB)

Màster Oficial en Estratègia i Creativitat Publicitàries (URL)

Doctorant en Ciències de la Comunicació – en curs.

Professor del Grau en NHD (FCSB-URL)

Míriam Rodriguez Monforte

Doctora per la Universitat de Barcelona

Màster en Nutrició i Metabolisme (UB)

Postgrau Atenció Multidisciplinària en Salut Comunitària (URL)

Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica (URL)

Diplomada en Infermeria (URL)

Anna Martin Arribas

Midwifery BSc Hons (City University – UK)

Graduada en Infermeria (URL)

Diplomada en Infermeria (URL)

Sofía Berlanga Fernández

Doctora per la Universitat d’Alacant

Màster en Ciències de la Infermeria(U Alacant)

Diplomada en Treball Social (UB)

Diplomada en Infermeria (UB)

Professora del Grau en Infermeria (FCSB-URL).

Rosa Rifà Ros

Doctora per la Universitat Rovira i Virgili

Máster en Ciències de la Infermeria (URV)

Llicenciada en Antropologia Social i Cultural (UAB)

Diplomada en Infermeria (UB)

Directora del Grau en Infermeria (FCSB-URL)

Montserrat Sanromà Ortiz

Doctora en Ciències de la Infermeria (UB)

Máster Cures Infermeres: Metodologia i Aplicacions (UB)

Máster en Direcció de Recursos Humans a les Organitzacions (UPF)

Llicenciada en Psicologia (UB)

Diplomada en Infermeria (UB)

Pedro Víctor López Plaza

Doctor per la UMH-Alacant

Màster Universitari en Recerca en Medicina Clínica(UMH-Alacant)

DO en Osteopatia (URL)

Diplomat en Fisioteràpia (URL)

Professor del Grau en Fisioteràpia (FCSB-URL)

Alesander Badiola Zabala

Màster Universitari en Activitat Física i Ciències de l’Esport(URL)

Llicenciat en Fisioteràpia  (University of Manchester).

Diplomat en Fisioteràpia (URL)

Professor del Grau en Fisioteràpia (FCSB-URL)

Xavier Vericat Matamoros

Màster Universitari en Nutrició i Salut (UOC)

Postgrau en Teràpia Manual

Postgrau en Osteopatia (URL)

Diplomat en Fisioteràpia (URL)

Professor del Grau en Fisioteràpia (FCSB-URL)

Certificat d'assistència

Els participants al curs rebran un certificat d’assistència (es requereix una assistència igual o superior al 80% de les sessions).

Procés d’inscripció

Cal enviar un email al Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant (SIOE) fent constar a l’assumpte el nom del curs i en el cos del missatge: nom, cognoms i DNI i si sou alumni de Blanquerna o col·legiats.

Documentació que cal adjuntar (escanejada per les dues cares)*:

 • DNI
 • Títol o resguard

Informació

Servei d'Informació i Orientació a l'Estudiant (SIOE)
T. 93 253 31 27
bsalutsioeinfor@blanquerna.edu