Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Valoració de les revistes per AQU i ANECA

Les agències de qualitat estableixen uns criteris per valorar la qualitat de les publicacions durant els processos d’avaluació del professorat per tal de detectar editorials amb comportaments editorials no estàndards (ANECA) o que puguin comprometre la qualitat (AQU).

Publicacions amb comportaments editorials que comprometen la qualitat:

 • A partir de l’1 de gener de 2022 no es consideraran aportacions de qualitat a les publicacions a revistes o editorials que tinguin processos deficients d’acceptació i revisió del contingut dels originals, amb independència de la posició que ocupi la revista o l’editorial en els rànquings bibliomètrics.
 • Pràctiques que comprometen la qualitat de les revistes:
  • Temps editorials massa breus
  • Volum injustificat d’un nombre elevat d’articles
  • Número elevat d’autocites.
 • A tenir en compte: Els treballs publicats en revistes amb pràctiques que puguin comprometre la qualitat es tractaran com a publicacions no indexades, llevat que vagin acompanyades d’indicis de qualitat suficients.

Revistes amb un “comportament editorial no estandar”.

En relació als processos d’avaluació del professorat, l’any 2021 ANECA va publicar els Principios y directrices de la evaluación de la investigación de ANECA 2021 on es va posar de manifest la preocupació davant el creixent augment de treballs publicats en revistes que presenten comportaments editorials no estàndards i que s’han de tenir en compte a l’hora de presentar-se a una acreditació o un sexeni.

 • Característiques dels treballs publicats en revistes amb un “comportament editorial no estandar”
  • Elevat nombre d’autocites.
  • Elevat nombre d’articles publicats.
  • Dubtes sobre el rigor editorial, per exemple, reduir significativament els terminis de revisió i publicació dels articles des de la recepció fins la publicació.
 • A tenir en compte:
  A partir del 2022 i segons la directriu DI9 (p. 5) dels “Principios y directrices de la evaluación de la investigación de ANECA” els treballs publicats en revistes amb un comportament editorial no estándar que no puguin garantir “a priori” la qualitat del treball seran objecte d’especial anàlisi, un fet que podria afectar a una possible rebaixa sobre la seva consideració o fins i tot es podria arribar a la no acceptació.

La publicació reiterada en aquest tipus de revistes pot afectar negativament a la avaluació.

logo

Excel·lència és futur