Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Normativa de les biblioteques

Són usuaris de les Biblioteques Blanquerna:

 • Els professors, l'alumnat i el personal d'administració i serveis de la Fundació Blanquerna
 • Els membres de la comunitat Alumni Blanquerna. Consulteu la normativa específica del Servei de Biblioteca per als alumni
 • Els professors, l'alumnat i el personal d’administració i serveis de les institucions que integren la Universitat Ramon Llull(*)
 • Els membres de les institucions que formen part del CSUC(*)

(*) Tots aquests usuaris poden accedir lliurement a les biblioteques i consultar els fons ubicats a les sales en els horaris habituals. No obstant això,

 • les biblioteques poden establir restriccions d’accés quan les circumstàncies ho demanin (per exemple, en època d'exàmens o en situacions de màxima afluència).
 • en el cas de la Biblioteca de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals, els membres de les institucions que formen part del CSUC no poden fer ús de la sala de lectura

El personal bibliotecari podrà demanar als usuaris que presentin el carnet que els identifica com a usuaris de la biblioteca, o qualsevol altre document que permeti acreditar-los com a usuaris autoritzats. El carnet és personal i intransferible.

Els usuaris de les Biblioteques Blanquerna han de respectar en qualsevol moment les normes i el funcionament del servei. En concret, han de:

 • Contribuir a mantenir un entorn de treball adequat, respectar les persones i evitar qualsevol activitat que destorbi un bon ambient de treball que faciliti la consulta i l’estudi.
 • Per qüestions de seguretat i higiene, no es permet menjar a la biblioteca o entrar-hi amb begudes que es puguin vessar (gots sense tapa, llaunes, etc.)
 • Un cop finalitzada la consulta dels documents, cal deixar-los damunt dels carros de la sala de lectura: el personal de la biblioteca s’encarregarà de recol·locar-les.
 • Seguir les indicacions del personal de la biblioteca pel que fa a l’ús de les instal·lacions, els equipaments i els serveis.
 • Respectar, no malmetre i reposar, si escau, el fons bibliogràfic, els equipaments i les instal·lacions.
 • Respectar les condicions establertes a les normatives de préstec
 • Respectar la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, que estableix els límits de reproducció i distribució de còpies d’obres subjectes a drets d’autor.
 • No es permet canviar la configuració original dels ordinadors de consulta o instal·lar-hi programari per compte propi i fer-ne un ús inadequat.
 • Respectar les condicions legals dels recursos electrònics als quals està subscrita la biblioteca, que estableixen l’ús personal per a l’estudi o la recerca i sense finalitats comercials.
 • Vetllar pels objectes personals propis. La biblioteca no es fa responsable, en cap cas, de les sostraccions o pèrdues que hi pugui haver.
 • Mostrar el contingut de les bosses i carpetes en cas que soni l’alarma antifurt o quan el personal de biblioteca ho demani.

L’incompliment de les condicions d’ús del servei de les Biblioteques Blanquerna pot comportar que s'apliquin mesures que limitin o modifiquin l’accés a aquests serveis i recursos. En funció de la gravetat de la falta i després de l’avís del personal, es pot arribar a l’expulsió de la persona responsable en el moment d'ocórrer.

logo

Excel·lència és futur