Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

Com elaborar un TFG / TFM

Avui dia, obtenir un grau o elaborar una tesi doctoral no és només adquirir uns coneixements, investigar i arribar a uns resultats. Cada vegada més s'avaluen la presentació dels treballs, la redacció del text i l'aplicació correcta d'unes normes de citació. Una investigació brillant pot ser rebutjada per falta d'atenció als seus aspectes formals.

A continuació t'oferim una selecció de documents que et seran molt útils per elaborar el teu treball de final de grau / màster.

Les normatives per descriure els documents són diverses i emanen també de diferents entitats.

El sentit de la citació bibliogràfica és proporcionar al lector del nostre treball dades sobre les fonts que hem fet servir o d'altres sobre temes relacionats, de forma que les puguin localitzar per si són del seu interès.

És a dir, l'objectiu d'una referència bibliogràfica és donar la informació necessària per localitzar el document amb les dades mínimes i uns criteris coherents de presentació i ordenació.

Més informació a Com citar

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

Facultat de Ciències de la Salut

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals

logo

Excel·lència és futur