Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

On no publicar: qualitat de les revistes científiques

En els últims anys s’ha detectat un alt creixement de revistes i/o editorials, sobretot d’accés obert, que apliquen criteris de qualitat poc ètics i qüestionables, i que passen desapercebudes per a la majoria d’investigadors.

  • Publicar en aquests tipus de revistes pot afectar de manera negativa a la imatge, prestigi i reputació acadèmica dels investigadors i a la seva carrera científica.
  • Els autors que hagin estat “víctimes” d'aquest frau han d'evitar presentar aquests articles en els processos d'acreditacions.

Aquest tipus de revistes es poden trobar dins d’alguna d’aquestes tipologies:

Revistes i/o editorials depredadoresRevistes segrestades (Hijacked journals)Valoració de les revistes per AQU i ANECA
logo

Excel·lència és futur