Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

DAU

Què és el DAU?

El DAU (Arxiu digital de la Universitat Ramon Llull) és el repositori institucional de documents en accés obert de la URL.

La finalitat principal del DAU és dipositar, preservar i difondre la producció científica i acadèmica de la universitat Ramon Llull. Al DAU hi trobareu articles de revista, contribucions a congressos, informes de recerca i una selecció dels millors TFG i TFM de la universitat, etc.


Per saber com publicar al DAU, posa’t en contacte amb la teva biblioteca.

− Permet publicar en accés obert els resultats de la investigació, i complir així amb els mandats d’organismes finançadors

− Proporciona més visibilitat i impacte i, per tant, més cites a l’investigador

− Afegeix valor als documents a través de citacions normalitzades, estadístiques de consulta, adreces permanents i mecanismes de preservació.

− Per donar compliment a l'article 12.9 de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari, sobre l’ús dels repositoris institucionals per les agències de qualitat com a forma d’accedir a la documentació que es demana en els criteris d’avaluació. En aquest sentit el PDI que es presenta als trams de l'AQU o sexennis de l’ANECA obtindrà millor puntuació si proporciona l’evidència (handle) de què les seves publicacions (articles, llibres i capítols de llibres) es troben dipositades a un repositori.

Els repositoris són dipòsits d'informació emmagatzemada digitalment i consultable de manera remota. Els repositoris més coneguts emanen d'institucions i ofereixen un accés lliure. El seu objectiu és preservar i difondre la publicació científica dels investigadors propis i optimitzar l'impacte de la seva producció facilitant-hi l'accés.

Consulteu aqui les versions que es poden publicar en accés obert

logo

Excel·lència és futur