Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Ciència oberta

El concepte de ciència oberta vol posar tota la informació que es genera en els diversos processos de la recerca científica al servei de la societat. Cada cop més, les polítiques institucionals condicionen les seves subvencions al fet de complir els requisits de publicar en obert.

La transformació de les publicacions científiques, la consolidació dels repositoris institucionals i la demanda creixent dels investigadors per accedir i compartir informació i resultats fan imprescindible estudiar les polítiques de publicació de les revistes en què publiquen els investigadors.

El portal Sherpa Romeo t’ajudarà a conèixer la política editorial de les revistes científiques internacionals. Dins de l’àmbit espanyol, pots fer servir el portal Dulcinea.

A continuació, us mostrem les diverses vies de publicació (font: rectorat URL).

 • Daurada: les revistes que empren la via daurada proporcionen accés lliure i gratuït als articles publicats i ofereixen la possibilitat de reutilitzar-los i difondre'ls sense restriccions. Tot sovint, per publicar documents en aquest tipus de revistes, les persones autores han de pagar les despeses de publicació (article processing charges o APC), i fan valer els drets d’explotació dels documents a través de les llicències Creative Commons.
 • Verda: els autors poden dipositar les seves publicacions en el repositori institucional de la URL (DAU) (preferentment), o bé en un de temàtic. La política d’accés obert de la revista serà la que estableixi la versió de l’article que es pot dipositar, que pot ser la versió publicada (published version) o bé les versions prèvies dels articles que es publiquen a les revistes de subscripció. Aquestes versions prèvies poden ser: la versió enviada (també coneguda com submitted o preprint) o la versió acceptada abans de maquetar l’article (accepted o postprint). La via verda pot implicar algun tipus d’embargament sobre el text dipositat, que pot anar dels 6 als 24 mesos. Vols publicar un article a DAU? Posa’t en contacte amb la teva biblioteca! Més informació sobre el DAU aquí.
 • Híbrida: algunes revistes ofereixen a les persones autores la possibilitat de publicar els seus articles en accés obert a través del pagament d’APC, o bé publicar l’article per la via tradicional (és a dir, sense cost per l’autor/a però cedint els drets d’explotació a l’editorial). En aquestes revistes, hi ha tant articles en accés obert com articles que no es poden consultar si no se'n paga la subscripció corresponent.
 • Bronze: es refereix a les publicacions en què el text dels articles es pot consultar lliurement, però l’editorial conserva tots els drets d’explotació dels documents. La revista, en aquest cas, és d’accés gratuït, però no d’accés obert, perquè no permet reutilitzar-ne el contingut.
 • Diamant: proporciona accés obert, lliure i gratuït, als articles, i la possibilitat de reutilitzar-los a través de les llicències Creative Commons. Aquesta via no té cap cost per a les persones autores.
 • Negra: es refereix a la publicació il·legal d’articles amb tots els drets reservats a través de plataformes tipus SciHub, ResearchGate, Academia, etc.

Des del moment en què comencem a redactar un article fins que es publica, el nostre treball passa per diverses versions. És important familiaritzar-se amb les seves denominacions i saber què signifiquen:

 • Draft / discussion paper (esborrany de treball)
 • Preprint / submitted version (versió enviada a l’editor)
 • Postprint / accepted manuscript (versió final de les persones autores que inclou els canvis que han proposat les persones revisores). També s'anomena author’s final version
 • Published version (versió final que publica l’editor)

Normalment, les grans editorials acostumen a permetre la difusió de la versió postprint en repositoris; per tant, és important que guardeu aquesta versió: aconseguireu més visibilitat del vostre treball sense incomplir els termes dels contractes editorials.

La promoció de la publicació en obert de la producció científica no s’atura en els resultats. Cada cop és més important, també, la publicació de les dades de recerca en obert en un repositori. La URL participa en el Repositori de Dades de Recerca de la Catalan Open Research Area (CORA) juntament amb les universitats catalanes i dels centres CERCA. Podeu trobar més informació sobre aquest repositori aquí.

Per facilitar-vos dur a terme el vostre pla de gestió de dades, el mateix Consorci d’Universitats ofereix l’eina DPM (Data Management Plan)

Per més informació, podeu consultar aquests documents:

- Bones pràctiques en gestió de dades de recerca: organitzar, anomenar i versionar fitxers, amb la infografia següent com a material addicional elaborat pel Grup de Treball de Suport a la Recerca del CSUC

- Data Sharing: qué son y cómo se pueden compartir los datos de investigación. Manual de recomendación para gestores de la información, elaborat per la Societat Espanyola de Documentació i Informació Científica (SEDIC)

Els anomenats acords transformatius (APC: article processing charge) permeten que els investigadors i estudiants de màster i o doctorat de la URL puguin publicar un nombre limitat d'articles en accés obert de manera gratuïta.

La Universitat Ramon Llull ha signat acords amb Emerald, Springer Nature, American Chemical Society (ACS), Wiley.

En aquest enllaç podeu consultar el detall dels APC amb cada editorial.

Poseu-vos en contacte amb la vostra biblioteca si esteu interessats a sol·licitar els ajuts.

logo

Excel·lència és futur