Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

Préstec URL

A través d’aquest servei, pots sol·licitar el préstec de documents de la teva biblioteca i de les altres biblioteques de la Universitat Ramon Llull.

Poden fer ús del servei de préstec l'alumnat, exestudiants (en les condicions que estableixi cada centre), el professorat i el personal d'administració i serveis de la Universitat Ramon Llull.

Per poder formalitzar el préstec, és necessari el carnet de la Universitat
Per utilitzar el servei, consulta primer el Catàleg i comprova si el document està disponible i a quina biblioteca és. Si el document pertany a la pròpia, anota'n la signatura i ves-lo a buscar als prestatges. Si pertany a una altra biblioteca, fes la reserva i, quan rebis l'avís de recollida per correu electrònic, el podràs recollir a la biblioteca on hagis demanat que l'enviïn.

Dos dies abans de la data de retorn rebràs un avís per correu electrònic; aleshores serà el moment de renovar el préstec des del teu espai personal El meu compte. El podràs renovar 6 vegades, sempre que:

  • NO hi hagi una reserva d’un altre usuari.
  • NO hagi expirat la data de devolució.
  • NO es tingui el carnet de préstec bloquejat per algun motiu.

L'espai personal El meu compte et permet:

  • Veure els llibres que tens en préstec, quan els has de tornar i si els pots renovar.
  • Reservar els documents.
  • Consultar l'estat de les teves reserves.

El retard en la devolució implica la suspensió del servei de préstec d’un dia per cada dia de retard i per cada document.

En cas de pèrdua d'un document de la Biblioteca, s'haurà de restituir; i, si està exhaurit abonar-ne l'import.

Tipus d'usuari Nre. de documents Dies de préstec Nre. de pròrrogues
Alumnes de grau, màster, postgrau i alumni 10 21 6
Alumnes de doctorat i recerca 10 30 6
Professorat 30 60 6
PAS 10 30 6

logo

Excel·lència és futur