Sanitat reconeix les competències professionals en salut dels graduats en CAFE
31.10.2019

Aquesta nova mesura del Ministerio suposa un gran avenç per als Educadors Físics Esportius

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social reconeix de forma oficial en un informe les competències professionals dels graduats en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE) per dirigir, supervisar i avaluar la pràctica d’exercici físic de persones que tinguin algun problema de salut, amb diversitat funcional o amb capacitats diferents.

Aquest informe s'ha realitzat a instàncies del Col·legi de Llicenciats en Educació Física (COLEF) per clarificar la resolució, amb data del 18 de setembre de 2018, de la Secretària General d'universitats que regula les competències professionals de les titulacions universitàries.

El reconeixement del Ministerio és un gran avanç en la clarificació de les competències professionals dels graduats en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.

EL GRAU EN CAFE

La titulació universitària en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport és l'única que inclou en els seus plans d'estudis aspectes com ara condicionament físic, teoria i pràctica de l'entrenament, planificació de l'entrenament, sistemàtica de l'exercici, fisiologia l'exercici, avaluació de la condició física, biomecànica de les tècniques esportives, aprenentatge i desenvolupament motor, processos d'ensenyament-aprenentatge i didàctica, entre altres, que permeten afrontar amb garanties l'exercici físic com a procés d'educació física i esportiva orientat al condicionament/entrenament físic d'una persona sana i/o amb patologia.

Tots aquests aspectes estan recollits recentment a la prèviament esmentada Resolució de 18 de setembre de la Secretaria General d'Universitats (BOE 228 de dijous 20 de setembre de 2018).

FONT: CONSEJO GENERAL DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA