10 anys Caixa Proinfància
El programa per trencar amb la pobresa hereditària liderat per investigadors de la URL compleix 10 anys
01.12.2017

CaixaProinfancia, el programa de l'Obra Social "la Caixa" que coordina científicament la Universitat Ramon Llull (URL) compleix 10 anys. Des de 2007, ha donat recolzament a 272.354 nens i adolescents i a 158.585 famílies gràcies a les 426 entitats socials de tot el país.

CaixaProinfancia treballa per trencar el cercle de pobresa que es transmet de pares a fills i per oferir als més petits i joves oportunitats de futur mitjançant l'impuls de noves formes d'atenció a la vulnerabilitat i al risc d'exclusió. Una xarxa de 14 universitats espanyoles, dirigides pel grup de recerca en Pedagogia, Societat de la Innovació amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (PSITIC) de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL, que dissenya, monitoritza, desenvolupa i avalua el programa per a la millor successiva de la consecució dels ojbectius del programa.

El projecte de promoció socioeducatiu integral es desenvolupa des d'estratègies d'innovació social col·laborativa, en el marc del model d'estat relacional i la col·laboració público-privada. És, doncs, en si mateix, una gran aposta de recerca, desenvolupament i transferència de coneixement (I+D+i).

Fins avui, l'Obra Social "la Caixa" ha destinat un pressupost de 393 milions d'euros al desenvolupament del programa en tota Espanya. En el 2016 la mitjana d'aportació econòmica valorada per família ha estat de 1.400 euros per família en el global del programa. A més, el 47% dels ajuts són de reforç educatiu i la mitjana de permanència en el programa dels nens i joves és de 3, 4 anys.

Famílies, entitats i institucions han celebrat el dècim aniversari en un emotiu acte a CaixaForum Madrid. Jaume Giró, director general de la Fundació Bancària “la Caixa”, ha destacat que CaixaProinfancia “aconsegueix reduir molt significativament l'abandonament escolar, que és d'un 30% a tota Espanya en alumnes que cursen l'ensenyament secundari obligatori i d'un 6% entre els nens i nenes que atén aquest programa”.

Jordi Riera, director científic d'aquest projecte ha subratllat que “l'educació és fonamental per trencar amb la cronificació de la pobresa i estem començant a recollir els fruits del nostre esforç. Des de la direcció científica de CaixaProinfancia hem promogut l'evolució cap a un model d'acció socioeducativa integral col·laborativa”. “Tenim motius per a l'esperança”, va confirmar el pedagog. Així mateix, Riera va destacar que “la generació d'expectatives en els nens i nenes és ja per si mateix un component de millora en el rendiment escolar” i que el que mou aquesta xarxa d'universitats, associacions i famílies és que “els fills d'aquestes classes aspiren a un nivell molt diferent de formació i educació. La principal lluita és contra el fracàs escolar i això es fa amb el reforç educatiu, classes de repàs individuals i en grup fora de l'escola i amb mestres i professors titulats".

10 anys treballant per trencar el cercle de la pobresa infantil

CaixaProinfancia ha evolucionat d'un model assistencial a un model de transferència de coneixement que contribueix a crear una societat més justa i equitative, en què tot el món se senti corresponsable del benestar col·lectiu.

Els serveis que actualment ofereix el programa són els següents:

  • Reforç educatiu: atenció en logopèdia, psicomotriu, grups d'estudi assistit, reforç individual, equipament escolar i aula oberta.
  • Educació no formal i temps lliure: campaments i activitats d'estiu i centres oberts.
  • Recolzament educatiu familiar: tallers educatius familiars i centre materno-infantil.
  • Atenció i teràpia psicosocial: personalitzada o amb famílies i tallers terapèutiques grupals.
  • Promoció de la salut: alimentació i higiene infantil, ulleres i audífons.


En els seus inicis, CaixaProinfància es va implementar en les 11 ciutats i àrees metropolitanes amb més bosses de pobresa: Madrid, Barcelona, Bilbao, Saragossa, Màlaga, Múrcia, Palma, Sevilla, València, Santa Creu de Tenerife i Las Palmas de Gran Canària. Al llarg dels anys, s'ha anat ampliant a altres ciutats del territori espanyol amb la voluntat de tenir presència a totes les comunitats autònomes en 2019.
 

Acció social en xarxa

Actualment, el model d'acció socioeducativa integral no només potencia el treball en xarxa entre les entitats socials, sinó que també promou una acció integral coordinada amb altres agents del territori (ajuntaments, escoles i centres de salut, entre d'altres). Només una resposta global, eficaç, eficient i transformadora impulsada en xarxa pot revertir aquesta situació, i per això treballem intersectorialment en coordinació amb els diferents agents competents en l'atenció social i educativa a la infància. + info