professors

Professors

.

eulaliavg@blanquerna.edu
patriciavm0@blanquerna.edu
javiervn@blanquerna.edu
javiervn@blanquerna.edu
eduardvo@blanquerna.edu
jordivc@blanquerna.edu
sergivs@blanquerna.edu
mariadoloreszf@blanquerna.edu

Pàgines