MN0O0EN

Francisco JoséMartínOrive

franciscojosemo@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Expert Universitari en Fisioteràpia Oncològica

Grau en Fisioteràpia

Grau en Fisioteràpia

Màster Universitari en Activitat Física Terapèutica per a Persones amb Patologia Crònica, Envelliment o Discapacitat