Objectius

L'objectiu principal d'aquesta formació és capacitar els participants perquè dissenyin i elaborin un aliment amb valor nutricional millorat dins d'un context científic i tecnològic, considerant l'entorn social, empresarial i legal que ha de permetre l'entrada del producte en el mercat.