Durada oct 17 - juny 18
Horari dc i dj | 9-14h i 15.30-19.30h
Crèdits 60 ECTS
CoordinacióDra. Míriam Rodríguez
Preinscripció Oberta
masters-i-postgraus-url

Programa

Mòdul 1. Atenció al pacient crònic complex en l’ entorn domiciliari (4 ECTS)
Mòdul 2. Hospitalització a domicili (4 ECTS)
Mòdul 3. Bases metodològiques de la recerca (1 ECTS)
Mòdul 4. Bioètica (1 ECTS)
Mòdul 5. Atenció a les ferides: diagnòstic i tractament (5 ECTS)
Mòdul 6. Recursos sociosanitaris per a l’atenció a la cronicitat/complexitat (2 ECTS)
Mòdul 7. Abordatge integral a les persones amb patologia aguda i crònica (6  ECTS)
Mòdul 8. Suport nutricional a les persones en situació de complexitat (2 ECTS)
Mòdul 9. L’equip PADES (2 ECTS)
Mòdul 10. Infermeria de pràctica avançada (8 ECTS)
Mòdul 11. Metodologia de la investigació en ciències de la salut (3 ECTS)
Mòdul 12. Integració de coneixements en escenaris simulats d’alta fidelitat (6 ECTS)
Mòdul 13. Pràcticum I ATDOM (1 ECTS)
Mòdul 14. Pràcticum I HADO (1 ECTS)
Mòdul 15. Pràcticum II (6 ECTS)
Mòdul 16. Projecte final de màster (8 ECTS)