Fonaments d’entrevista clínica 2: entrevista estratègica i motivacional (Mòdul 2 del Títol Expert Universitari en Comunicació i Relació amb el Pacient)

Crèdits 4 ECTS
CoordinacióDra. Isabel Fernández Prieto
Dra. Elena Carrillo
Preinscripció Obert
Preu 240€
masters-i-postgraus-url

Curs de Formació Continuada

Fitxa del Curs

Títol: Fonaments d’entrevista clínica 2: entrevista estratègica i motivacional (Mòdul 2 del Títol Expert Universitari en Comunicació i Relació amb el Pacient) 4 ECTS
Coordinació: Dra. Elena Carrillo |elenaCA@blanquerna.url.edu. Dra. Isabel Fernàndez | isabelfp@blanquerna.edu. 
Destinataris: titulats en  Nutrició Humana i Dietètica, Infermeria i Fisioteràpia. Estudiants de 3r i 4r. curs dels Graus esmentats.
Preu: 240 €
Els Alumni i estudiants de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL i membres del CFC*, COIB* i CODINUCAT*  tindran un 15% de descompte en el preu de la matrícula. Els descomptes no són acumulatius.
*Cal aportar l'últim rebut d'aquest any
Places: 50. Les places són limitades i s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció.
Calendari: Divendres 13/03/2020; 27/03/2020; 17/04/2020 (de 9 a 20 hores)

Lloc: Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL | c. Padilla, 326-332. Barcelona 

Presentació

Aquest curs correspon el Mòdul 2 del Títol Expert Universitari en Comunicació i Relació amb el Pacient que s’imparteix a la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL, i pretén contribuir a la formació de fisioterapeutes, infermers i dietistes-nutricionistes proporcionant competències per al desenvolupament estratègic de l'entrevista clínica per tal de contribuir a una millor gestió del pacient i la seva situació. Aquesta perspectiva inclou l'aprofundiment en tècniques d'avaluació diagnòstica pròpies de cada disciplina, raonament crític i competències comunicatives i relacionals.

Objectius

  • Desenvolupament d’habilitats personals i professionals per fer processos d’acompanyament al canvi.
  • Comprensió del model subjectiu de món del pacient per influir en el procés de canvi d’hàbits.
  • Creació, entre professional i pacient, d’una vinculació empàtica i orientada a les solucions.
  • Coneixement els escenaris de relació clínic-pacient i generar flexibilitat en el terapeuta.
  • Estructuració de contextos estratègics de canvi.
  • Construcció de relació per generar una entrevista motivacional.

Programa 

  • L’entrevista motivacional: bases humanistes en la relació terapèutica.
  • L’entrevista estratègica: el canvi del canvi.

Professorat 

Victor Amat. Psicòleg. Director del Centre de Teràpia Breu de Barcelona (CETEBREU). Docent del Grup de Comunicació y Salut (Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitària SEMFYC)

Manuel CampíñezDoctor en Medicina, especialista en Medicina Familiar y Comunitària. Màster en Atenció Primària (UAB). Membre del Motivational Interviewing Network of Trainers. 

Ramon FernándezLlicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació (UB). Assessor d’organitzacions.

Procés d'inscripció

Per inscriure's al curs heu d'enviar un correu-e al Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant (SIOE) fent constar a l’assumpte el nom del curs i en el cos del missatge: nom, cognoms i DNI i si sou alumni de Blanquerna o col·legiats.

Documentació que cal adjuntar (escanejada per les dues cares):

  • DNI
  • Títol o resguard

Certificat d'assistència

Els participants al curs rebran un certificat d’assistència (es requereix una assistència igual o superior al 80% de les sessions).

Informació 

Servei d'Informació i Orientació a l'Estudiant (SIOE)
bsalutsioeinfor@blanquerna.edu