Expert Universitari en Infermeria en Salut i Benestar de la Dona i l’Infant

Expert Universitari en Infermeria en Salut i Benestar de la Dona i l’Infant

Preinscripció online
Durada 1 any
Horari Dos divendres al mes de 9 a 14 h i de 15 a 20.15 h
Crèdits 20 ECTS
DireccióDra. Olga Canet
CoordinacióAnna Martín
Preinscripció 14 de gener de 2019
Preu 1700€
masters-i-postgraus-url

Programa altament professionalitzador

El Títol d’Expert Universitari d’Infermeria en la Salut i el Benestar de la Dona i l’Infant, és un programa professionalitzador dissenyat per a les infermeres que desitgen aprofundir en els coneixements, les habilitat i les actituds envers l’atenció a la dona i l’infant. L’objectiu que es persegueix és la millora de la qualitat assistencial en ambdues poblacions a través de la fonamentació de les intervencions en la millor evidència científica disponible. 

Actualment, els estudis de Grau en Infermeria contemplen la formació bàsica en l’atenció a la dona i l’infant. Aquest nou Títol d’Expert Universitari proporciona un ampli ventall coneixements genèrics de determinants de la salut modificables com la nutrició i la salut mental, alhora que aborda els aspectes més rellevants de la pràctica infermera avançada d’atenció a la dona i l’infant. Pel que fa a la dona, s’aprofundeix en les àrees d’obstetrícia,  ginecologia, oncologia i endocrinologia. En l’infant, s’aborda la valoració, les cures del nounat a terme sa, els prematurs i l’assistència específica en el recent nascut amb problemes de salut.

Aquesta formació no només permetrà a les infermeres assolir la competència per la pràctica avançada sinó que facilitarà la inserció laboral en la més àmplia gamma de serveis d’atenció a la dona i l’infant.

Destinataris

Títol d’Expert dirigit a infermers/res que estiguin interessats en aprofundir coneixements i habilitats en un model integral d’atenció a la dona i l’infant des de la pràctica avançada en els diferents àmbits assistencials.

Principals sortides professionals

  • Infermeres especialistes en salut i benestar de la dona durant la concepció, la gestació i el puerperi.
  • Infermeres especialistes en salut i benestar de la dona en àrees d’oncologia ginecològica, uroginecològica i disfuncions sexuals.
  • Infermeres especialistes en salut i benestar del nounat i l’infant.

Centres col·laboradors