Pla d'estudis

 • MÒDUL 1. Fonaments d’entrevista clínica 1: Comunicació i Relació (4 ECTS)
  - La representació del model de món i el context d’entrevista.
  - Acció comuna: la comunicació com a eina bàsica del terapeuta.
  - La guerra dels mons: construcció de la relació i epistemologia de l’entrevista clínica.
  - Les passes del canvi: acompanyament clínic orientat a les solucions.
  - Allò bo en el negatiu: maneig de la resistència i utilització del símptoma com a palanca de canvi.
   
 • MÒDUL 2. Fonaments d’entrevista clínica 2: Entrevista motivacional i entrevista estratègica (4 ECTS)
  - L’entrevista motivacional: bases humanistes en la relació terapèutica.
  - L’entrevista estratègica: el canvi del canvi.
   
 • MÒDUL 3. (4 ECTS) (A escollir entre un dels següents, en funció de la titulació d’accés):
   
 • MÒDUL 3A. Aplicacions en Fisioteràpia
  - Eines de lectura i interpretació crítica de l’evidència científica.
  - Aplicació de l’entrevista motivacional i estratègica en fisioteràpia
  - Avaluació clínica i interpretació.
  - Raonament clínic.
  - Planificació, establiment d’objectius, accions i seguiment: negociació i comunicació al pacient.
   
 • MÒDUL 3B. Aplicacions en Infermeria
  - Aplicació de l’entrevista motivacional i estratègica en infermeria.
  - Integració del diagnòstic motivacional en el procés d’atenció d’infermeria.
  - Seguiment i avaluació del diagnòstic motivacional en el context del procés d’atenció d’infermeria.
  - Maneig de les dificultats en l’entrevista clínica infermera: del prisma objectiu professional al prisma subjectiu de l’usuari.
  - L’autoconsciència i l’autogestió emocional del professional infermer: claus per liderar el procés del canvi i potenciar l’empoderament de l’usuari.
  - Eines per a la gestió de la informació.
   
 • MÒDUL 3C. Aplicacions en Nutrició Humana i Dietètica
  - Eines de lectura i interpretació crítica de l’evidència científica.
  - Aplicació de l’entrevista motivacional i estratègica en nutrició humana i dietètica.
  - Aprofundiment en tècniques de valoració de la ingesta.
  - Semiologia nutricional avançada.
  - Interpretació, planificació i establiment d’objectius, accions i seguiment.
  - Aplicacions i programes informàtics per a la gestió del pacient.
   
 • MÒDUL 4. Pràctiques en format simulacions d’alta fidelitat (4 ECTS)