Pla d'estudis

  • MÒDUL 1. Fonaments d’entrevista clínica 1: Comunicació i Relació (4 ECTS)
    - La representació del model de món i el context d’entrevista.
    - Acció comuna: la comunicació com a eina bàsica del terapeuta.
    - La guerra dels mons: construcció de la relació i epistemologia de l’entrevista clínica.
    - Les passes del canvi: acompanyament clínic orientat a les solucions.
    - Allò bo en el negatiu: maneig de la resistència i utilització del símptoma com a palanca de canvi.
     
  • MÒDUL 2. Fonaments d’entrevista clínica 2: Entrevista motivacional i entrevista estratègica (4 ECTS)
    - L’entrevista motivacional: bases humanistes en la relació terapèutica.
    - L’entrevista estratègica: el canvi del canvi.
     
  • MÒDUL 3. (4 ECTS) (A escollir entre un dels següents, en funció de la titulació d’accés):
     
  • MÒDUL 3A. Aplicacions en Fisioteràpia
    - Eines de lectura i interpretació crítica de l’evidència científica.
    - Aplicació de l’entrevista motivacional i estratègica en fisioteràpia
    - Avaluació clínica i interpretació.
    - Raonament clínic.
    - Planificació, establiment d’objectius, accions i seguiment: negociació i comunicació al pacient.
     
  • MÒDUL 3B. Aplicacions en Infermeria
    - Aplicació de l’entrevista motivacional i estratègica en infermeria.
    - Integració del diagnòstic motivacional en el procés d’atenció d’infermeria.
    - Seguiment i avaluació del diagnòstic motivacional en el context del procés d’atenció d’infermeria.
    - Maneig de les dificultats en l’entrevista clínica infermera: del prisma objectiu professional al prisma subjectiu de l’usuari.
    - L’autoconsciència i l’autogestió emocional del professional infermer: claus per liderar el procés del canvi i potenciar l’empoderament de l’usuari.
    - Eines per a la gestió de la informació.
     
  • MÒDUL 3C. Aplicacions en Nutrició Humana i Dietètica
    - Eines de lectura i interpretació crítica de l’evidència científica.
    - Aplicació de l’entrevista motivacional i estratègica en nutrició humana i dietètica.
    - Aprofundiment en tècniques de valoració de la ingesta.
    - Semiologia nutricional avançada.
    - Interpretació, planificació i establiment d’objectius, accions i seguiment.
    - Aplicacions i programes informàtics per a la gestió del pacient.
     
  • MÒDUL 4. Pràctiques en format simulacions d’alta fidelitat (4 ECTS)