Direcció i professorat

Directora

 • Elena Carrillo Álvarez. Doctora per la Universitat Ramon Llull. Màster Universitari en Pedagogia Social i Comunitària: Lideratge de la Transformació Socioeducativa (URL). Grau en Nutrició Humana i Dietètica. (URL). Professora del Grau en NHD (FCSB-URL). Acreditada per l’AQU

Professorat

 • Víctor Amat. Llicenciat en Psicologia (URL). Director Màster en Màster en Teràpia Breu i Estratègica (UdG). Director Màster en Programació Neurolíngüística (CETEBREU). Director del Centre de Teràpia Breu de Barcelona (CETEBREU). Docent del Grup de Comunicació y Salut (Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitària SEMFYC)
 • Manuel Campíñez. Doctor en Medicina, especialista en Medicina Familiar y Comunitària. Màster en Atenció Primària (UAB). Professor associat clínic del departament de Medicina (UAB). Professor del Postgrau de Relació Clínica (UAB). Membre del Motivational Interviewing Network of Trainers.
 • Ramon Fernández. Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació (UB). Docent Màster en Màster en Teràpia Breu i Estratègica (UdG). Docent Màster Equinoteràpia (UVic). Assessor d’organitzacions.
 • Imma Palma Linares. Doctora per la Universitat de Barcelona. Llicenciada en Ciències Biològiques (UB). Màster en Nutrició i Ciències dels Aliments (UB). Directora del Grau en NHD (FCSB-URL). Acreditada per l’AQU.
 • Marta Anguera Salvatella. Màster en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments (UIB). Diplomatura en Nutrició humana i dietètica  (URL). Diplomada en Infermeria (UB). Professora del Grau en NHD (FCSB-URL).
 • Julián González. Llicenciat en Medicina (UB). Llicenciat en Geografia i Història (UB). Diplomat en NHiD (UB). Professordel Grau en NHD (FCSB-URL). Responsable del projecte Wellbeing i metge d’empresa – gabinet de serveis mèdics d’empresa (GSTMEP).
 • Elena Maestre. Màster en tecnologies de la informació i la comunicació en l’ensenyament i tractament de llengües (UNED). Diplomatura en en Nutrició humana i dietètica  (UB). Diplomada en Infermeria (UB). Professora del grau de NHiD (UB).
 • Raimon Milà Villarroel. Doctor per la Universitat de Barcelona. Llicenciat en Ciència i Tecnologia dels Aliments (UB). Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica (UB). Professor del Grau en NHD (FCSB-URL). Acreditat per l’AQU.
 • Dolors Zomeño. Màster en Nutrició i Metabolisme (UB). Llicenciada en Tecnologia dels Aliments (UB). Diplomatura en Nutrició humana i dietètica  (UB). Professora del Grau en NHD (FCSB-URL). Dietista-Nutricionista - Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM).
 • Tary Gómez Hinojosa. Doctora per la Universitat Ramon Llull. Màster en Psicologia Clínica i Psicoteràpia (URL). Llicenciada en Psicologia (URL). Acreditada per l’AQU.
 • Begoña Caneda. Doctora per la Nothingham-Trent Univeristy (UK). Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica (URL). Llicenciada en Bioquímica (UAB). Professora del Grau en NHD (FCSB-URL).
 • Lluís Sardà. Llicenciat en Ciències de la Comunicació, Publicitat i RRPP (UAB). Màster Oficial en Estratègia i Creativitat Publicitàries (URL). Doctorant en Ciències de la Comunicació – en curs. Professor del Grau en NHD (FCSB-URL).
 • Míriam Rodriguez Monforte. Doctora per la Universitat de Barcelona. Màster en Nutrició i Metabolisme (UB). Postgrau Atenció Multidisciplinària en Salut Comunitària (URL). Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica (URL). Diplomada en Infermeria (URL).
 • Anna Martin Arribas. Midwifery BSc Hons (City University – UK). Graduada en Infermeria (URL). Diplomada en Infermeria (URL).
 • Sofía Berlanga Fernández. Doctora per la Universitat d’Alacant. Màster en Ciències de la Infermeria(U Alacant). Diplomada en Treball Social (UB). Diplomada en Infermeria (UB). Professora del Grau en Infermeria (FCSB-URL).
 • Rosa Rifà Ros. Doctorat per la Universitat Rovira i Virgili. Máster en Ciències de la Infermeria (URV). Llicenciada en Antropologia Social i Cultural (UAB). Diplomada en Infermeria (UB). Directora del Grau en Infermeria (FCSB-URL).
 • Montserrat Sanromà Ortiz. Doctora en Ciències de la Infermeria (UB). Máster Cures Infermeres: Metodologia i Aplicacions (UB). Máster en Direcció de Recursos Humans a les Organitzacions (UPF). Llicenciada en Psicologia (UB). Diplomada en Infermeria (UB).
 • Pedro Víctor López Plaza. Doctor per la UMH-Alacant. Màster Universitari en Recerca en Medicina Clínica (UMH-Alacant). DO en Osteopatia (URL). Diplomat en Fisioteràpia (URL). Professor del Grau en Fisioteràpia (FCSB-URL).
 • Alesander Badiola Zabala. Màster Universitari en Activitat Física i Ciències de l’Esport (URL). Llicenciat en Fisioteràpia (University of Manchester). Diplomat en Fisioteràpia (URL). Professor del Grau en Fisioteràpia (FCSB-URL).
 • Xavier Vericat Matamoros. Màster Universitari en Nutrició i Salut (UOC). Postgrau en Teràpia Manual. Postgrau en Osteopatia (URL). Diplomat en Fisioteràpia (URL). Professor del Grau en Fisioteràpia (FCSB-URL).