Preus i ajuts

CURS 2019 - 2020

Sol·licitud de plaça: 100€ en concepte de drets de preinscripció.
En cas de no ser admès o per anul·lació del postgrau per part de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL, l’import es retornarà durant el curs en què s’ha realitzat la preinscripció, prèvia presentació del resguard corresponent.

Preu: 1.360€

Descomptes (no acumulables):

  • Alumni de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL: 15% 

Forma de pagament 

El pagament dels estudis de màster universitari es realitza de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès.

Tres pagaments per curs:

  • Un pagament inicial del 34% en el moment de formalitzar la matrícula.
  • Dos pagaments del 33% : gener i març.

El descompte del 15% s'aplica en el pagament del mes de març.

Beques i Ajuts

Consulta les Beques i Ajuts per als Màsters Universitaris.