Experto Universitario en Comunicación y Relación con el Paciente

Preinscripció online
Durada inici: 8 de febrer 2020 - juliol 2020
Horari dos dissabtes al mes de 9 a 20.30h
Pràctiques 4 ECTS
Crèdits 16 ECTS
DireccióElena Carrillo Álvarez, PhD
Preinscripció oberta
Preu 1360€
masters-i-postgraus-url

Un programa professionalitzador en l'ambit de la comunicació i relació amb el pacient

En l'experiència diària, fisioterapeutes, infermers i dietistes-nutricionistes, ens trobem davant el repte de donar resposta als pacients i les seves situacions. Durant la formació de grau, els professionals de la salut adquirim les competències que ens permeten ser qualificats i legalment reconeguts per a exercir en els diferents àmbits d'actuació de les respectives professions. En l'àmbit clínic, aquesta formació sol tenir un gran component tècnic, orientat al coneixement de conceptes i procediments que tenen a veure amb la cura i terapèutica de les persones.

La capacitat de comunicació i de motivació han estat identificades, en aquest context, com a eines imprescindibles perquè els professionals de la salut puguin exercir la seva capacitat d'influència de manera íntegra i eficient (Rodríguez Salvadora i Ruiz Moral, 2001). No obstant això, la comunicació assistencial i les tècniques d'entrevista constitueixin matèries que, o bé són poc presents en els currículums de la majoria de titulacions de la salut, o bé s'imparteixen de manera disgregada en diferents assignatures, de manera que, si bé resulta convenient per a les estructures acadèmiques, dificulta la integració de les diferents competències per part del futur professional (Borrell, 2004).

Aquesta formació, amb un 25% de contingut pràctic, pretén contribuir a la formació de fisioterapeutes, infermers i dietistes-nutricionistes proporcionant competències per al desenvolupament estratègic de l'entrevista clínica per tal de contribuir a una millor gestió del pacient i la seva situació. Aquesta perspectiva inclou l'aprofundiment en tècniques d'avaluació diagnòstica pròpies de cada disciplina, raonament crític i competències comunicatives i relacionals.

Així, fugint de perspectives tecnicistes, es planteja una formació que, més enllà de fer una revisió de tècniques d'entrevista, es dirigeix ​​a la generació d'identitat de professional, a través de la comprensió profunda del funcionament humà, facilitant, així, el professional de la salut, una estructura d'entrevista empàtica, creativa i orientada a les solucions que l'ajudi a trobar la seva pròpia i indiosincràtica manera de col·laborar amb els seus pacients. En altres paraules, aquesta formació pretén potenciar habilitats professionals que permetin influir positivament en l'altre per tal de desbloquejar els diferents problemes i el maneig de les ambivalències i limitacions que tenen lloc a la pràctica clínica.

Destinataris

Aquest títol d'expert està destinat a tres professionals de la salut: fisioterapeutes, infermeres i dietistes-nutricionistes, entenent que en la pràctica clínica troben diverses situacions comuns amb el pacient tot i estar encaixades en el marc disciplinari de cadascuna d'aquestes professions. És per això que l'estructura que es presenta és la següent:

  • Els mòduls 1 i 2 són comuns a totes les titulacions i proporcionen les bases comunicatives i relacionals de l'entrevista clínica estratègica.
  • El mòdul 3 és específic segons la titulació d'accés (FIS, INF, NHD), i en ells s'aportaran elements específics de cada disciplina.
  • El mòdul 4 és un mòdul de pràctiques en format de simulacions d'alta fidelitat, que es farà de manera especialitzada.