Durada gener 2020 - juny 2020
Horari dimecres, cada 15 dies
Crèdits 24 ECTS
DireccióEulàlia Villegas, PhD | Anna Torres
Preinscripció oberta
Preu total 2040€
masters-i-postgraus-url

Objectiu general

L’objectiu principal d’aquesta formació és proporcionar als professionals de la salut les competències necessàries per oferir una atenció integral de qualitat a les persones en situació de complexitat en l’àmbit de l’atenció hospitalària al domicili.

Competències transversals

 • Capacitat per aprendre.
 • Capacitat per a la resolució de problemes complexos.
 • Capacitat per a la presa de decisions.
 • Capacitat de lideratge.
 • Capacitat per coordinar i treballar en un equip interdisciplinari.
 • Capacitat d’establir una relació terapèutica i comunicar-se amb persones no expertes en la matèria.
 • Capacitat d’actuar amb compromís ètic.

Competències específiques

 • Detectar i controlar l’evolució de les patologies mèdiques i quirúrgiques (agudes, urgents i aguditzades), susceptibles de maneig complex, així com dels recursos terapèutics i tractaments complementaris en el marc de l'hospitalització a domicili.
 • Conèixer i aplicar les noves tendències terapèutiques relacionades amb l'abordatge de les lesions per pressió i altres ferides agudes i cròniques.
 • Liderar i tenir una actitud de col·laboració amb els diferents membres de l’equip.
 • Conèixer i gestionar adequadament els recursos del sistema sanitari, contribuint de forma efectiva a la continuïtat assistencial.
 • Prestar atenció, garantint el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i de la seva família.