Educació nutricional per a professionals de la salut. Curs semipresencial (Edició 2020-21)

Crèdits 1 ECTS
CoordinacióDra. Isabel Fernández Prieto
Preinscripció Oberta
Preu 240€
masters-i-postgraus-url

Curs de Formació Continuada

Fitxa del curs

Títol: Educació nutricional per a professionals de la salut. Curs Semipresencial.
Coordinació: Dra. Isabel Fernàndez | isabelfp@blanquerna.edu.
Destinataris: titulats en  Nutrició Humana i Dietètica, Infermeria, Fisioteràpia i Farmacia. Estudiants de 3r i 4t curs dels graus esmentats.
Preu: 240€. 
Descompte (no acumulatiu) del 15% en el preu de la matrícula a: alumni, estudiants de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL i membres del CFC*, COIB* i CODINUCAT*. 
*Cal aportar l'últim rebut d'aquest any.
Places: 25. Les places són limitades i s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció.
Calendari: 31 de maig, 2, 7, 9 i 14 de juny 2021. Totes les sessions a excepció de la darrera són online.
Horari: dilluns i dimecres de 15 a 20h.
Lloc: Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL | c. Padilla, 326-332. Barcelona.

Presentació

L’educació nutricional és fonamental per canviar els hàbits alimentaris i estils de vida de la població cap a uns patrons més saludables. En aquest sentit, la primera infància és un moment clau per actuar ja que és quan s’estableixen els hàbits i preferències alimentàries, que es mantindran a l’edat adulta. L'educació alimentària és una eina bàsica per als professionals de la salut, per transmetre als diferents col·lectius els coneixements necessaris per a una alimentació saludable, les habilitats per portar-la a terme i treballar les barreres i/o factors facilitadors que, a nivell actitudinal, dificulten o ajuden a portar un estil de vida saludable. El gran repte dels professionals és, a més, ensenyar els pacients a ser crítics amb la informació i desmuntar perquè puguin desmuntar les creences errònies sobre alimentació que hi ha a la societat actual.

Objectius

 • Entendre la importància de l’educació nutricional com a eina fonamental per promocionar la salut de la població.
 • Analitzar i posar en pràctica les teories del comportament que ens poden ajudar a provocar un canvi de la conducta alimentària cap a patrons més saludables.
 • Aprendre a planificar un projecte d’educació adaptat a diferents col·lectius.
 • Saber planificar l’avaluació d’un projecte d’educació nutricional.
 • Analitzar les diferents estratègies alimentàries i programes educatius més importants desenvolupats al nostre país.
 • Posar en pràctica les nostres habilitats educatives mitjançant el desenvolupament de casos pràctics.

Programa

 • Educació nutricional i promoció de la salut.
 • La conducta alimentària: teories orientades a la modificació del comportament.
 • El paper dels professionals de la salut com a educadors nutricionals.
 • Planificació d’un programa d’educació nutricional:
  • Anàlisis de les necessitats i del grup poblacional
  • Fixació de les prioritats i dels objectius
  • La metodologia en educació nutricional: materials didàctics i implementació del programa
  • Planificació de l’avaluació del programa
 • Promoció de la salut i educació nutricional aplicada als diferents col·lectius de població.
 • Casos pràctics i activitats relacionades amb l’educació nutricional.

Professorat

 • Begoña Caneda. Professora del Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Fisioteràpia de Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL.

Procés d’inscripció

Per inscriure's al curs, cal enviar un email al Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant (SIOE), bsalutsioeinfor@blanquerna.edu, fent constar en l’assumpte el nom del curs i afegint el formulari d'inscripció degudament complimentat, com a document adjunt.

Documentació que cal adjuntar (escanejada per les dues cares):

Certificat d'assistència

Els participants al curs rebran un certificat d’assistència. Per obtenir-lo es requereix una assistència igual o superior al 80% de les sessions.

Informació

Servei d'Informació i Orientació a l'Estudiant (SIOE)
bsalutsioeinfor@blanquerna.edu