Cronobiologia aplicada a la nutrició

Crèdits 1 ECTS
CoordinacióProf. Noemi Cuenca/ Dra. Isabel Fernández
Preinscripció Tancada
Preu 270€
masters-i-postgraus-url

Curs de Formació Continuada

Fitxa del curs

Títol: Cronobiologia aplicada a la nutrició.
Coordinació: Prof. Noemi Cuenca (noemicq@blanquerna.edu) | Dra. Isabel Fernàndez (isabelfp@blanquerna.edu).
Destinataris: titulats i estudiants en Nutrició Humana i Dietètica.
Preu: 270 euros                                                                                 
Els alumni i estudiants de Blanquerna-URL, i membres del CFC*, COIB* i CODINUCAT*  tindran un 15% de descompte en el preu de la matrícula. Els descomptes no són acumulatius.
*Cal aportar l'últim rebut d'aquest any
Places: 25. Les places són limitades i s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció.
Calendari: 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18 i 19 de febrer 2019 (de 16 a 19 hores) 
Lloc:  Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL | c. Padilla, 326-332. Barcelona

Presentació

La cronobiologia és la disciplina científica que estudia els cicles biològics. En el món de la salut, s’ha descobert que hi ha diferents rellotges i altres oscil·ladors encarregats del control d’aquests cicles, sota el control del rellotge situat a l’hipotàlem.  El coneixement dels ritmes de les diferents hormones encarregades del metabolisme i de la regulació de la ingesta, i el fet de conèixer com l’alteració d’aquests ritmes pot influenciar en l’aparició de determinades patologies, és una nova estratègia que cal tenir en compte en el tractament dietètic-nutricional.

Objectius

 • Introduir el coneixement de la cronobiologia i els ritmes biològics.
 • Conèixer els ritmes circadians relacionats amb la ingesta alimentària i la integració d’aquests amb el metabolisme.
 • Conèixer la relació entre l’alteració dels cicles circadians i la malaltia.
 • Introduir les bases experimentals de la crononutrició.

Programa

 • Les principals hormones i neurotransmissors implicats en la cronobiologia.
 • Introducció a la cronobiologia i als ritmes biològics.
 • Ritmes circadiaris en els éssers vius.
 • Fisiologia del sistema circadiari (nuclis supraquiasmàtics, glàndula pineal, rellotges perifèrics).
 • Ritmes circadiaris en la salut.
 • Ritmes circadians i circanuals a nivell molecular i com està integrat amb el metabolisme.
 • Regulació circadiària de la ingesta alimentària.
 • Alteracions dels ritmes circadiaris.
 • Ritmes circadiaris en malaltia.
 • Cronobiologia en diferents situacions.
 • Bases experimentals de la crononutrició.
 • Cas pràctic de  Nutrigenètica amb gens relacionats amb la cronobiologia.

Professorat 

Mar Guilarte. Doctora en medicina. Especialista en al·lergologia. Hospital Universitari Vall Hebron. Professora Grau de Fisioteràpia Blanquerna-URL.

Trinitat Cambras. Doctora en Farmàcia i professora de Fisiologia de la Universitat de Barcelona.

Antoni Díez. Catedràtic de Fisiologia de la Facultat de Farmàcia. Responsable del Grup de Recerca de Cronobiologia.

Patricia Casas-Agustench. Dietista-nutricionista. Doctora en Nutrició i Metabolisme per la Universitat Rovira i Virgili. Professora de Departament de Nutrició, Ciències de l'alimentació i Gastronomia de la UB.

Fernanda Zeron. Nutricionista. Investigadora doctoral Grup de genòmica nutricional del departament de nutrició, Ciències de l'alimentació i gastronomia de la UB.

Inscripció

Per inscriure's al curs, cal enviar un email al Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant (SIOE) fent constar a l’assumpte el nom del curs i en el cos del missatge: nom, cognoms i DNI i si sou alumni de Blanquerna o col·legiats.

Documentació que cal adjuntar (escanejada per les dues cares)*:

 • DNI
 • Títol o resguard

Certificat d'assistència

Els participants al curs rebran un certificat d’assistència (es requereix una assistència igual o superior al 80% de les sessions).

Informació

Servei d'Informació i Orientació a l'Estudiant (SIOE)
T. 93 253 31 27
bsalutsioeinfor@blanquerna.edu