Durada octubre 2019 - juliol 2020
Horari Divendres 15-20.15h | Dissabte 9-14h y 15-20.15h (dos dies a la setmana, dos cops al mes)
Crèdits 60 ECTS
DireccióPilar González, Phd | Mar Martí
Preinscripció Oberta
Preu 5100€
masters-i-postgraus-url

Objectius

L’objectiu és aconseguir que els professionals assistencials puguin: 

Gestió de processos i lideratge
 • Aprofundir en el coneixement dels conceptes d’eficàcia, eficiència i efectivitat.
 • Adquirir habilitats de gestió de processos per tal de millorar l’eficiència. 
 • Adquirir competències de gestió de personal en equips de treball.
 • Assolir competències de gestió de recursos materials.
Comunicació i regulació emocional
 • Adquirir habilitats per a regular les situacions personals d’estrès i d’ansietat produïdes pel maneig de situacions difícils.
 • Aprendre a regular els conflictes derivats del treball en equip.
 • Millorar les habilitats comunicatives amb pacients i familiars.
 • Aprofundir en la pràctica de la regulació emocional en situacions crítiques o de manera precoç, per evitar que aquestes es produeixin.
Qualitat i seguretat
 • Aprofundir en els conceptes de qualitat i excel·lència.
 • Adquirir habilitats de planificació de processos.
 • Aprofundir en els conceptes d’indicadors de qualitat.
 • Adquirir habilitats en l’avaluació de processos.
Salut digital
 • Adquirir competències en salut digital.
 • Conèixer la oferta actual de TIC per a l’assistència sanitària i familiaritzar-se amb el seu ús i amb les seves indicacions. 
 • Conèixer i comprendre els nous perfils d'e-pacients i d'e-professionals.
 • Conèixer el marc normatiu i legal referent a l'ús de les TIC en salut.