Durada setembre 2021-maig 2022
Crèdits 60 ECTS
DireccióSergi Villanueva
Manel Caraben
CoordinacióAida Noé
Ferran Oller
Isabel Altemir
Preinscripció tancada
Preu matrícula 5700€
masters-i-postgraus-url12-MAP-ORT

Preu

Curs 2020-2021

Sol·licitud de plaça: 100€ en concepte de drets de preinscripció. En cas de no ser admès o per anul·lació del postgrau per part de la Facultat de Ciències de la Salut-Blanquerna, l’import es retornarà durant el curs en què s’ha realitzat la preinscripció, prèvia presentació del resguard corresponent.

Matrícula: 5.700€

Descomptes

Tenen un 15% de descompte en el preu de la matrícula:

- Alumnide la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL. 

*Si és alumni de qualsevol pla d'estudis (excepte formació continuada).
*Si està matriculat en el curs anterior d'un grau o màster universitari i li falten menys de 30 crèdits per titular-se.

Forma de pagament

La matrícula es fracciona en tres pagaments:

- Pagament inicial: 34% en el moment de formalitzar la matrícula.
- Gener: 33%
- Març: 33% 

Preus dels tràmits administratius

Consulteu els imports dels documents expedits a Secretaria Acadèmica del curs 2021-2021.