Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

Difusió de l'obra

Ser autor d’una publicació no significa que en tinguis els drets d’ús. Per això, abans de publicar és molt important estudiar on fer-ho i tenir en compte les polítiques d’accés obert. Un cop publicat, hem de tenir present el contracte amb la revista, congrés, etc. per saber quina versió pots, o no, difondre. Això vol dir que, malgrat ser-ne l’autor, no pots utilitzar lliurement les teves publicacions.

Com a prioritat, hauries de contactar amb la teva biblioteca per saber com dipositar els teus treballs al repositori institucional: DAU.

És recomanable crear un perfil d’autor que coincideixi amb la signatura científica amb què publiques els teus treballs per evitar dispersar les teves publicacions entre diferents noms, i seguidament has de tenir en compte les consideracions de drets d’autor.

Fet això, pots plantejar-te fer ús de les xarxes socials, el campus acadèmic (Scala) o el teu blog personal.

A continuació et proposem dues de les xarxes socials científiques més populars. I et recomanem no penjar el document directament, sinó la seva referència, de manera que qui el vulgui consultar te'l demani expressament perquè li lliuris la versió preprint o la que escaigui.

Xarxes socials

Aquesta xarxa social és una eina col·laborativa d’accés gratuït per a científics i investigadors. Permet compartir documents, fer i respondre preguntes i trobar col·laboradors. Al marge dels usos habituals de les xarxes socials, té un motor de cerca semàntica que permet navegar per la seva base de dades de més de 35 milions de registres, fòrums, grups de discussió, etc.

https://www.researchgate.net/

Dirigida a investigadors i científics, la plataforma es pot utilitzar per compartir articles, monitorar-ne l'impacte d’accessos o facilitar recerques en camps específics. Malgrat proclamar que té una filosofia de ciència oberta, no es considera un repositori d’accés obert ni es recomana si es volen complir els requisits de la línia verda en publicació científica, ja que, entre altres coses, per obtenir accés a tota la informació publicada s'ha de pagar una quota. Val a dir també que Academia.edu no és una universitat, sinó que va obtenir el seu nom de domini abans que fos requisit indispensable ser universitat o institució acadèmica acreditada per aconseguir-lo.

https://www.academia.edu/

logo

Excel·lència és futur