Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

Avaluació i revisió

La majoria de revistes disposen d'un sistema de revisió que s'anomena peer review (avaluació d'experts). Avaluació d'experts és el procés de revisió que passen els articles científics quan s'envien a una revista per a la seva publicació.

Aquest sistema de correcció consisteix a enviar l'article a dos o més experts (revisors) en el camp que tracta per tal que validin que el contingut és correcte, basant-se en la qualitat, l'originalitat i la importància del treball.

Habitualment, els revisors no es limiten a acceptar o rebutjar l'article, sinó que fan suggeriments per millorar el treball abans de publicar-lo.

Després de la revisió, l'editor decideix:

  • Acceptar l'article sense fer-hi més modificacions.
  • Demanar a l'autor que faci les modificacions que recomanen els revisors i, així, probablement serà acceptat.
  • Demanar a l'autor una revisió profunda de l'article, perquè dubta de la seva acceptació final.
  • Rebutjar la publicació per les indicacions que han fet els revisors.

Si ens rebutgen la publicació d'un article en una determinada revista, hem de saber treure rendiment de les correccions que ens han fet els revisors. I adequar-nos a les exigències de la nova revista: estil de citació, paraules clau, resum, etc.

logo

Excel·lència és futur