Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

Notificació de dipòsit de tesis doctorals

20 de juliol de 2022#Recerca
birret

Les següents tesis doctorals resten, durant el període de catorze dies, a disposició de qualsevol Doctor o Doctora perquè pugui formular per escrit a la Comissió de Doctorat les consideracions que es creguin oportunes.

Les trobareu aquí.

blanquerna logo rounded

Excel·lència és futur