Grup de Recerca en Salut, Activitat Física i Esport (SAFE)

recerca

Projectes de recerca vigents

Projectes amb finançament de fons Europeu:

Health Cascade: Evidence-based co-creation methodology for closing the implementation gap between knowledge and action in health promotion. H2020-MSCA-ITN-2020: 2021-2024. IP de la Fundació Blanquerna: Dra. Maria Giné-Garriga; Dra. Carme Martin-Borràs.

Adapted Judo for Children with Autistic Spectrum Disorders (AUTJUDO). European Comission Erasmus+ program H2020: 2019-2021. IP: Dr. Jose Morales.

SITLESS: Exercise Referral Schemes enhanced by Self-Management Strategies to battle sedentary behavior. European Commission Research Horizon 2020: 2015-2020. IP de la Fundació Blanquerna: Dra. Maria Giné-Garriga; Dra. Carme Martin-Borràs, Dra. Míriam Guerra, Sr. Oriol Sansano, Sra. Marta Santiago, Sra. Kelly Ferri, Sr. Manel Font.

Projectes amb finançament de fons nacional:

Pla d’acció per augmentar l’adherència a l’esport en persones amb risc de desenvolupar patologies associades al sedentarisme. Fundació Naccari Ravà: 2020-2022. IP: Dr. Joel Montané.

Projecte de col·laboració amb MIT AgeLab: Improving Physical Activity and Social Isolation for Older Adults. MISTI MIT International Science and Technology Initiatives and “La Caixa” Foundation: 2019-2020. IP: Dra. Maria Giné-Garriga; Dra. Míriam Guerra, Dra. Carme Martin-Borràs, Sr. Oriol Sansano.

L’especialista en Educació Física a l’escola del segle XXI. Projecte de col·laboració científica i institucional entre la FPCEE Blanquerna i el COPLEFC: 2019-2020. IP: Dr. Josep Solà.

Discapacidad Intelectual, Ejercicio y Envejecimiento. Ministerio de Cultura y Deporte (I+D+i, DEP2017-86862-C2-1-R): 2018-2021. IP: Dra. Míriam Guerra; Dr. Guillermo Oviedo.

Efectividad de una intervención mHealth (Walk@WorkApp-Diab) para reducir el tiempo sentado laboral en personal de oficina con Diabetes tipo 2: Ensayo Clínico Aleatorizado. Fondo de Investigación Sanitaria del Instituto Carlos III (FIS PI17/01788): 2018-2020. Investigadora: Dra. Carme Martin-Borràs.

Anàlisi comparatiu de paràmetres neurofisiològis i biomecànics del control postural en bipedestació d’adults amb discapacitat intel·lectual i de ballarins professionals en relació a sedentaris sans. IP: Dra. Núria Massó.

Estudi dels beneficis psicològics que proporciona la pràctica de la dansa i expressió corporal a persones grans amb demència. Projecte DEC i Ballant amb l’Alzheimer. IP: Dra. Susana Pérez.