professors

Professors

Equip de professors de la facultat.

martagp12@blanquerna.edu
alejandrogp@blanquerna.edu
mercegimenos@blanquerna.edu
climentgg@blanquerna.edu
mireiagr3@blanquerna.edu
immagp@blanquerna.edu
mariadelmargf@blanquerna.edu
claragb@blanquerna.edu
mariagd@blanquerna.edu
laurags0@blanquerna.edu
caterinag@blanquerna.edu
oriolgr1@blanquerna.edu
mariaga6@blanquerna.edu
miriamelisagb@blanquerna.edu
lourdesgs2@blanquerna.edu
angelgs1@blanquerna.edu
cristinagb@blanquerna.edu
nuriahc@blanquerna.edu
mdelcarmenhe@blanquerna.edu
victorhe@blanquerna.edu
martahh1@blanquerna.edu
raquelht@blanquerna.edu
olgahe@blanquerna.edu
mariacarmenhe@blanquerna.edu
alvarir@blanquerna.edu

Pàgines