professors

Professors

Equip de professors de la facultat.

ceciliagb@blanquerna.edu
angelsgb@blanquerna.edu
sandragc@blanquerna.edu
nuriagb1@blanquerna.edu
mariamontserratgg@blanquerna.url.edu
jordigm1@blanquerna.edu
anamariagi1@blanquerna.edu
martagp12@blanquerna.edu
alejandrogp@blanquerna.edu
mercegimenos@blanquerna.edu
climentgg@blanquerna.edu
mireiagr3@blanquerna.edu
immagp@blanquerna.edu
mariadelmargf@blanquerna.edu
galgl@blanquerna.edu
claragb@blanquerna.edu
mariagd@blanquerna.edu
dolorsgg@blanquerna.edu
laurags0@blanquerna.edu
caterinag@blanquerna.edu
oriolgr1@blanquerna.edu
mariaga6@blanquerna.edu
miriamelisagb@blanquerna.edu
lourdesgs2@blanquerna.edu
angelgs1@blanquerna.edu

Pàgines