SO0N0LI

OriolSansanoNadal

oriolsn@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport