MI0G1AI

OriolMartoriGallissa

oriolmg2@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Gestió Esportiva