AX0R0SR

MarioAguilóRoses

marioar@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Màster Universitari en Lideratge de la Innovació Pedagògica i Direcció de Centres Educatius